Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Trang web của chúng tôi có địa chỉ là: https://hanoi1000.vn

Đây là cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin trên trang web của mình:

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn nhập vào biểu mẫu, cùng với địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt của bạn để phát hiện spam.

Hình ảnh và Phương tiện:

Nếu bạn tải lên hình ảnh, hãy tránh nhúng dữ liệu vị trí vào hình ảnh. Người dùng có thể trích xuất thông tin vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies:

Khi bạn để lại bình luận, bạn có thể chọn lưu thông tin cá nhân trong cookies để lần sau không cần nhập lại. Chúng tôi cũng sử dụng cookies cho đăng nhập và lưu trữ các lựa chọn hiển thị của bạn.

Nội dung nhúng từ trang web khác:

Bài viết có thể chứa nội dung nhúng từ các trang web khác, hoạt động giống như bạn truy cập trực tiếp vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu:

Địa chỉ IP của bạn có thể được gửi đi nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu.

Lưu trữ dữ liệu:

Bình luận và thông tin liên quan sẽ được lưu lại để chúng tôi có thể nhận biết và duyệt bình luận một cách tự động. Người dùng có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân:

Nếu bạn có tài khoản hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của mình hoặc yêu cầu xóa dữ liệu. Tuy nhiên, có một số dữ liệu chúng tôi phải giữ lại vì mục đích quản lý, pháp lý hoặc an ninh.

Điểm đến của dữ liệu của bạn:

Bình luận của khách có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi quản lý thông tin trên trang web của mình.

Back to top button