Giáo dục

Những câu lệnh nào của Pascal dưới đây gán giá trị true cho biến ok…

Những câu lệnh nào của Pascal dưới đây gán giá trị true cho biến ok…

4. Biểu thức có giá trị true và false

Bài tập 4: Những câu lệnh nào của Pascal dưới đây gán giá trị true cho biến ok (kiểu boolean) nếu x là một số thuộc đoạn [0, 10]

A. ok := (x <= 10) and (x >= 0);

B. ok := ((x < 10) or (x = 10)) and ((x > 0) or (x = 0));

C. ok := (x < 10) or (x = 10) and (x > 0) or (x = 0);

Bài làm:

Câu hỏi Những câu lệnh nào của Pascal dưới đây gán giá trị true cho biến ok… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button