Giáo dục

Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework.

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework.

Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework.(Làm bảng việc nhà của gia đình bạn. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình bạn chia sẻ việc nhà.)

Bài làm:

1. Work in pairs. Discuss the meaning of the saying above. Do you agree with it? How does this saying apply to doing housework in the family?(Làm việc theo cặp. Thảo luận ý nghĩa của câu nói trên. Bạn có đồng ý với câu này không? Câu nói này áp dụng như thế nào vào làm việc nhà trong gia đình bạn?)

Giải:

The saying means that if people share work, they will complete it easily. I absolutely agree with this. In family, everybody has responsibility for doing household chores, and this sharing connects the members in a family closer as well as the work is done easily, which brings happiness to all of them.

Dịch:

Câu nói có nghĩa là nếu mọi người chia sẻ công việc, họ sec hoàn thành nó một cách dẽ dàng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Trong gia đình, mọi người đều có trách nhiệm phải làm việc nhà, và sự sẻ chia đó kết nối các thành viên lại với nhanh cũng như công việc được hoàn thành dễ dàng, điều mà đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.

2 Read the text about Lam’s family below and complete the chore chart. (Đọc bài văn sau về gia đình Lam và hoàn thành bảng công việc nhà.)

Dịch:

Tôi sống trong một gia đình gồm 4 người: ba mẹ, em gái và tôi. Chúng tôi đều là những người rất bận rộn: cả ba và mẹ tôi đều đi làm, em tôi và tôi dành hầu hết thời gian của chúng tôi ở trường, vì vậy chúng tôi phân chia các công việc trong nhà một cách công bằng.

Ba tôi chịu trách nhiệm sửa chữa tất cả những vật dụng trong nhà. Ông ấy cũng lau chùi nhà tắm 2 lần một tuần. Mẹ tôi nấu ăn và mua thực phẩm.

Là một đứa con lớn trong nhà, tôi gánh vác phần lớn công việc nhà. Tôi giặt giũ, đổ rác và làm sạch tủ lạnh mỗi tuần một lần. Nhiệm vụ của An – em gái tôi bao gồm việc giúp đỡ mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn và rửa bát dĩa. Em tôi và tôi thay phiên nhau dọn bàn cho các bữa ăn, quét nhà và cho mèo ăn.

Chúng tôi cùng nhau san sẻ các công việc nhà một cách tự nguyện vì chúng tôi biết rằng nếu tất cả mọi người cùng góp sức, gánh nặng sẽ giảm di và mọi người sẽ có một số thời gian để thư giãn.

HOUSEHOLD CHORE CHART

Dad

mends things around the house, cleans the bathroom 
(sửa chữa tất cả những vật dụng trong nhà, lau chùi nhà tắm)

Mum

does most of the cooking and grocery shopping 
(nấu ăn và mua thực phẩm)

Lam

does the laundry, takes out the rubbish and cleans the fridge, lays the table for meals, sweeps the house and feeds the cat (share with sister) 
(giặt giũ, đổ rác và làm sạch tủ lạnh, dọn bàn cho các bữa ăn, quét nhà và cho mèo ăn (chia sẻ với em gái))

An

helps Mum prepare meals and washes the dishes, lays the table for meals, sweeps the house and feeds the cat (share with brother)
(giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn và rủa bát dĩa, dọn bàn cho các bữa ăn, quét nhà và cho mèo ăn (chia sẻ với anh trai)

3. Read the text again and answer the questions.(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Giải:

 1. How many people are there in Lam’s family? (Có bao nhiêu người trong gia đình Lam?)
  => There are four people in Lam’s family. (Có 4 người trong gia đình Lâm.)
 2. Why are they very busy? (Tại sao họ rất bận rộn?)
  => Because both parents work and the children spend most of their time at school. (Bởi vì ba mẹ đều đi làm và các con dành hết thời gian ở trường.)
 3. How do they split the housework in the family? (Họ phân chia công việc trong gia đình như thế nào?)
  => They split the housework equally in the family. (Họ chia công việc đều nhau.)
 4. What household chores does each member of the family do? (Những việc nhà nào mỗi thành viên trong gia đình làm?)
  => The father mends things around the house and cleans the bathroom; the mother does most of the cooking and grocery shopping; Lam does the laundry, takes the trash and cleans the fridge once a week; An helps her mother to prepare meals and washes the dishes; Lam and An take turns laying the table for meals, sweeping the house, and feeding the cat. (Bố chịu trách nhiệm sửa chữa tất cả những vật dụng trong nhà. Ông ấy cùng lau chùi nhà tắm 2 Lần một tuần. Bà mẹ nấu ăn và mua thực phẩm; Lâm giặt giũ, đổ rác và làm sạch tủ lạnh mỗi tuần một lần; An giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn và rủa bát đĩa; Lâm và An thay phiên nhau dọn bàn cho các bữa ăn, quét nhà và cho mèo ăn.)
 5. Do the family members enjoy the housework? (Các thành viên trong nhà có thích công việc nhà không?)
  => Yes, they do. They do it willingly. (Có, họ có làm. Họ rất sẵn lòng làm các việc đó.)
 6. What are the benefits of everyone in the family sharing the housework? (Lợi ích của mọi người trong nhà chia sẻ việc nhà là gì?)
  => The burden is less, so everyone has time to relax. (Gánh nặng giảm đi, mọi người có thời gian nghỉ ngơi.)

4. Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework. You can use the questions in 3 as cues for your writing.(Làm bảng việc nhà của gia đình bạn. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình bạn chia sẻ việc nhà. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi ở bài 3 như các gợi ý cho bài viết.)

Giải:

Name: Mum
Chore list:

 • does most of the cooking (nấu ăn)
 • grocery shopping (mua thực phẩm)

Name: Dad
Chore list:

 • mends things around the house (sửa chữa tất cả những vật dụng trong nhà)
 • cleans the bathroom (lau chùi nhà tắm)

Name: Lan
Chore list:

 • helps Mum prepare meals (giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn)
 • washes the dishes (rửa bát đĩa)
 • lays the table for meals (dọn bàn cho các bữa ăn)
 • sweeps the house (quét nhà)
 • feeds the dog (cho chó ăn)

Name: Khang
Chore list:

 • does the laundry (giặt giũ)
 • takes out the rubbish (đổ rác)
 • and cleans the fridge (làm sạch tủ lạnh)
 • lays the table for meals (dọn bàn cho các bữa ăn)
 • sweeps the house (quét nhà)
 • feeds the dog (cho chó ăn)

Viết đoạn văn:

In my family, people join hand in doing household chores. My mother does most of the cooking and shops for groceries. Dad is responsible for heavy lifting including mending things around the house, watering the plants and some time he cleans bathroom. My sister,  Lan, gives a hand to prepare meals with mom, washes the dishes and lays the table for the meals. Some times she together with I sweeps the house and feeds the dog. My tasks are doing the laundry, taking out the rubbish and cleaning the fridge every weekend. Thanks to this sharing, my family is always happy and satisfied with life.

Dịch:

Trong gia đình tôi, mọi người cùng tham gia làm việc nhà. Mẹ tôi nấu hầu hết các bữa ăn và mua sắp tạp hoá. Bố chịu trách nhiệm cho việc nặng bao gồm việc sửa chữa đồ đạc xung quanh nhà, tưới cây và đôi khi vệ sinh phòng tắm. Chị gái tôi, Lan, giúp để chuẩn bị bữa ăn cùng với mẹ, rửa chén đĩa và dọn bàn. Một số lần chịấy cùng với tôi quét nhà và cho chó ăn. Nhiệm vụ của tôi là giặt quần áo, dọn rác và dọn dẹp tủ lạnh mỗi cuối tuần. Nhờ sự chia sẻ này, gia đình tôi luôn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống.

Câu hỏi Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button