Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 9.46 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau biểu diễn lượng mưa tại Cà Mau năm 2018. a) Tính tổng lượng mưa trong năm 2018 tại Cà Mau. b) Dự đoán 6 tháng mùa mưa là những tháng nào? Tính tổng lượng mưa trong các tháng đó.

Câu hỏi:

Cho biểu đồ sau biểu diễn lượng mưa tại Cà Mau năm 2018.

a) Tính tổng lượng mưa trong năm 2018 tại Cà Mau.

b) Dự đoán 6 tháng mùa mưa là những tháng nào? Tính tổng lượng mưa trong các tháng đó.

c) Dự đoán 6 tháng mùa khô là những tháng nào? Tính tổng lượng mưa trong các tháng đó mùa khô.

Lời giải:

a) Tổng lượng mưa trong năm 2018 tại Cà Mau bằng tổng lượng của 12 tháng trong năm 2018 tại Cà Mau và bằng:

42,5 + 11,2 + 0,2 + 10,1 + 219,8 + 238,8 + 522,9 + 288,8 + 293,7 + 227,6 + 104,5 + 47,7 = 2 007,8 (mm)

Vậy tổng lượng mưa trong năm 2018 tại Cà Mau là 2 007,8 mm.

b) Dự đoán 6 tháng mùa mưa là những tháng 5; 6; 7; 8; 9; 10 vì các tháng này có lượng mưa cao nhất.

Tổng lượng mưa trong các tháng đó là:

219,8 + 238,8 + 522,9 + 288,8 + 293,7 + 227,6 = 1 791,6 (mm)

Vậy dự đoán 6 tháng mùa mưa là những tháng 5; 6; 7; 8; 9; 10 và tổng lượng mưa trong các tháng đó là 1 791,6 mm.

c) Dự đoán 6 tháng mùa khô là những tháng 11; 12; 1; 2; 3; 4 vì các tháng này có lượng mưa thấp nhất.

Tổng lượng mưa trong các tháng đó mùa khô là:

104,5 + 47,7 + 42,5 + 11,2 + 0,2 + 10,1 = 216,2 (mm)

Vậy dự đoán 6 tháng mùa khô là những tháng 11; 12; 1; 2; 3; 4 và tổng lượng mưa trong các tháng đó mùa khô là 216,2 mm.

Hanoi1000.vn

Giải bài 9.46 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button