Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 7 trang 34 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Khối 6 của một trường học có ba lớp 6. Lớp 6A có số học sinh bằng 6/11 số học sinh hai lớp còn lại. Lớp 6C có số học sinh bằng 1/2 số học sinh hai lớp còn lại.

Bài 7 trang 34 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khối 6 của một trường học có ba lớp 6. Lớp 6A có số học sinh bằng \(\frac{6}{{11}}\) số học sinh hai lớp còn lại. Lớp 6C có số học sinh bằng \(\frac{1}{2}\) số học sinh hai lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B là 32. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Trả lời:

Lớp 6A có số học sinh bằng \(\frac{6}{{11}}\) số học sinh hai lớp còn lại, tức là nếu coi số học sinh hai lớp 6B và 6C là 11 phần bằng nhau thì số học sinh lớp 6A tương ứng 6 phần. Như vậy lớp 6A chiếm 6 phần.nếu cả khối 6 là 17 phần bằng nhau. Hay số học sinh lớp 6A bằng \(\frac{6}{{17}}\) số học sinh cả khối 6.

Tương tự ta cũng suy ra số học sinh lớp 6C bằng \(\frac{1}{3}\) số học sinh cả khối 6.

Như vậy số học sinh lớp 6B chiếm: \(1 – \frac{6}{{17}} – \frac{1}{3} = \frac{{16}}{{51}}\) số học sinh cả khối 6.

Mà số học sinh lớp 6B là 32. Vậy số học sinh cả khối 6 là:

\(32:\frac{{16}}{{51}} = 102\) (học sinh)

Hanoi1000.vn

Giải bài 7 trang 34 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button