Giáo dục

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với dân tộc?

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với dân tộc?

5. Đánh giá công lao của Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với sự nghiệp thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với dân tộc?

Bài làm:

Những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với dân tộc:

  • Lật đổ chính quyền Đàng Trong – Đàng Ngoài, thống nhất giang sơn về một mối.
  • Lãnh đạo qghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Thanh, bảo vệ nền độc lập cho dân tộc
  • Ban hành nhiều chính sách để xây dựng nền kinh tế đất nước. Giữ gìn nền văn hóa độc lập dân tộc.

=> Vua Quang Trung đã góp nhiều công lao to lớn để xây dựng và giữ gìn đất nước.

Câu hỏi Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy cho biết những đóng góp cua vị anh hùng Nguyễn Huệ – Quang Trung đối với dân tộc? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button