Giải bài tậpLớp 7

Câu 8.1, 8.2 trang 26 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 8.1, 8.2 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến.

Cho  

\(f(x) = {x^2} + 2{{\rm{x}}^3} – 7{{\rm{x}}^5} – 9 – 6{{\rm{x}}^7} + {x^3} + {x^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} + 3{{\rm{x}}^7}\)

\(g(x) = {x^5} + 2{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + 4{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^6} – 12\)

\(h(x) = x + 4{{\rm{x}}^5} – 5{{\rm{x}}^6} – {x^7} + 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^6} – 4{{\rm{x}}^2} – 7{{\rm{x}}^7} + x\)

Xem thêm:  Câu 21 trang 69 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính f (x) + g (x) – h (x)

Giải

a) \(f(x) =  – 9 – 2{x^2} + 3{{\rm{x}}^3} – 6{{\rm{x}}^5} – 3{{\rm{x}}^7}\)

\(g(x) =  – 12 + 3{{\rm{x}}^3} + {x^4} + {x^5}-x^6 – 6{x^7} – 5{{\rm{x}}^8}\)

\(h(x) = 2{\rm{x}} – 3{x^2} + 4{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^5} – 4{x^6} – 10{{\rm{x}}^7}\)

b) \(f\left( x \right) + g\left( x \right)-h\left( x \right) =  – 21 – 2{\rm{x}} + {x^2} + 2{{\rm{x}}^3} + {x^4} – 9{{\rm{x}}^5} + 3{{\rm{x}}^6} + {x^7} – 5{{\rm{x}}^8}\)

Câu 8.2 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn đa thức \(\left( {4{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 1} \right) – \left( {4{{\rm{x}}^3} – {x^2} + 1} \right)\) ta được:

Xem thêm:  Câu 56 trang 74 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

\((A){x^2}\)                                \(\left( B \right){x^2} – 2\)

\(\left( C \right)3{{\rm{x}}^2} – 2\)                     \(\left( D \right)8{{\rm{x}}^3} + {x^2}\)

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là \(\left( C \right)3{{\rm{x}}^2} – 2\) 

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 8.1, 8.2 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button