Giải bài tậpLớp 6

Câu 5.1, 5.2, 5.3 trang 90 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt.

Câu 5.1 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau:

a) \(\widehat {{\rm{nAx}}} = 180^\circ ;\)

b) \(\widehat {{\rm{mAx}}} = 135^\circ ;\)

c) \(\widehat {{\rm{kAx}}} = 45^\circ \), tia Ak nằm trong góc xAm;

d) \(\widehat {{\rm{nAy}}} = 90^\circ \), tia Ay nằm trong góc xAm;

Giải

Câu 5.2 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau:

a) Hai góc xOy và yOz kề bù, với \(\widehat {xOy} = 135^\circ \)

b) Hai góc mOn và nOt kề nhau và phụ nhau, với \(\widehat {nOm} = 30^\circ \)

c) Cho tia Ap. Vẽ \(\widehat {qAp} = 30^\circ \)

d) Cho tia Ck. Vẽ \(\widehat {rBt} = 90^\circ \)

e) Cho tia Ck. Vẽ \(\widehat {hCk} = 45^\circ \)

Giải

Bài tập dạng này có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng một trường hợp, riêng với các ý c, d, và e chú ý có 2 trường hợp về hình vẽ:

a)

b)

c)

d)

e)

Câu 5.3 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 30^\circ \). Tiếp góc nOp kề bù với góc mOn. Vẽ tiếp góc pOq phụ với góc mOn đồng thời tia Oq nằm trong góc nOp. Cho biết số đo của góc nOq.

Giải

Từ giả thiết ta vẽ được hình bs.15

Vì góc nOp kề bù với góc mOn suy ra góc mOp là góc bẹt.

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc pOq phụ với góc mOn nên \(\widehat {pOq} = 60^\circ \)

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc nOp kề bù với góc mOn nên \(\widehat {nOp} = 150^\circ \)

Do tia Oq nằm trong góc nOp nên \(\widehat {nOp} = \widehat {nOq} + \widehat {qOp}\) hay \(\widehat {nOq} + 60^\circ  = 150^\circ \). Từ đó \(\widehat {nOq} = 90^\circ \).

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 5.1, 5.2, 5.3 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button