Giải bài tậpLớp 7

Câu 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 5.1 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55  bằng:

(A) 255 ;                                                                   (B) 525 ;

(C) 56 ;                                                                     (D) 2525.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) 56.

Xem thêm:  Câu 52 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Câu 5.2 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số x14 là kết quả của phép toán:

(A) x14 : x ;                                                              (B) x7 . x2 ;

(C) x8 . x6 ;                                                               (D) x14 . x.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) x8 . x6 .

Câu 5.3 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27;\)                                 b) \({{{x^8}} \over 9} = 729.\)

Giải

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27 \Rightarrow {x^7} = 81.27 = {3^4}{.3^3} = {3^7} \Rightarrow x = 3.\)

b) \({{{x^8}} \over 9} = 729 \Rightarrow {x^8} = 9.729 = {\left( { \pm 3} \right)^2}.{\left( { \pm 3} \right)^6} = {\left( { \pm 3} \right)^8} \)

\(\Rightarrow x =  \pm 3\)

Câu 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n150 < 5225.

Giải

n150 = (n2)75 ; 5225 = (53)75 = 12575

n150 < 5225 hay (n2)75 < 12575. Suy ra n2 < 125.

Xem thêm:  Câu 90 trang 54 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11.

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button