Giáo dục

Bài tập đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, không giao nhau

Bài tập đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, không giao nhau

3. Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm I(-3; 2). Vẽ đường tròn tâm I bán kính bằng 2 thì đường tròn có vị trí tương đối như thế nào với các trục tọa độ.

4. Cho hai đường thẳng x’Ox và y’Oy cắt nhau tại O. Tâm I của tất cả các đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng nằm trên đường thẳng nào?

Bài làm:

3. Vì điểm I(-3, 2) co hoành độ bằng – 3 và tung độ bằng 2 nên khoảng cách từ I đến trục Ox bằng 2 và khoảng cách từ I đến trục Oy bằng 3. Do đó đường tròn tâm I có bán kính bằng 2 tiếp xúc với trục hoành Ox nhưng không giao với trục tung Oy.

Bài tập đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, không giao nhau

4. Tâm I của tất cả các đường tròn tiếp xúc với 2 đường thẳng x’Ox và y’Oy nằm trên hai đường phân giác d1 và d2 của 2 góc xOy và xOy’ và phần kéo dài của chúng.

Bài tập đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, không giao nhau

Câu hỏi Bài tập đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, không giao nhau được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button