Giáo dục

Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet

Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet

Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet. (Viết bài văn về lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Internet)

Bài làm:

The most popular and innovative creation in the world of technology is the Internet. Internet has changed the world and developed at a surprising speed. However, Internet has some pros and cons, too.

On one hand, it’s undeniable that Internet has vast benefits. First of all, internet provides you a huge source of information. Nowadays, with many research tools, you can get any information you want such as how to cook a dish, how to play a game, the culture of places,…all in all, information of any field can be easily found on the internet. Besides, Internet change ways people communicate with mails, video calls, chat tools, which can connect people even when they stay far from each other. In the past, letter was the only way to contact with many risks, however, with Internet, we don’t have to worry anything about the connection. Another benefit is that Internet provides you a wide range of entertainment such as games, movies, music,… In education, e-learning and distance learning reduce the cost of study and are convenient for those who want to study at home or want to work during the day and study in the evening instead of attending universities.

On the other hand, Internet brings about some troubles for human life. Internet has become popular with many applications but easily makes people become addicted to Internet. Especially to students, they waste time playing computer games, watching TV or surfing facebook, twitter, Instagram instead of making use of Internet’s benefits. They also don’t want to join outdoor activities and have fun with their friends. Looking at the computer screen for a long time can also harm our eyes and make us tired. Additionally, some people use internet for bad purpose such as providing wrong information to abuse some one or stealing internet users’ personal information. Many user have complained about being disturbed by calls or mails from people they don’t know to ask whether the users want to buy their products.

In conclusion, although internet has so many advantages, users need to alert and protect themselves from the risks of using it.

Dịch:
Phát minh phổ biến và mang tính kiến tọa nhất trong thế giới công nghệ là Internet. Internet đã thay đổi thế giới và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Internet cũng có một số ưu điểm và nhược điểm.

Một mặt, không thể phủ nhận rằng Internet có những lợi ích to lớn. Trước hết, internet cung cấp cho bạn một nguồn thông tin khổng lồ. Ngày nay, với nhiều công cụ tìm kiếm, bạn có thể nhận được bất kỳ thông tin nào bạn muốn như cách nấu một món ăn, cách chơi game, văn hóa địa điểm,… túm lại, thông tin về bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể dễ dàng được tìm thấy trên internet. Bên cạnh đó, Internet thay đổi cách mọi người giao tiếp với thư, cuộc gọi video, công cụ trò chuyện, có thể kết nối mọi người ngay cả khi họ ở xa nhau. Trong quá khứ, thư là cách duy nhất để liên hệ với nhiều rủi ro, tuy nhiên, với Internet, chúng ta không phải lo lắng về vấn đề kết nối. Một lợi ích khác là Internet cung cấp cho bạn nhiều loại hình giải trí như trò chơi, phim ảnh, âm nhạc,… Trong giáo dục, học trực tuyến và học từ xa làm giảm chi phí học tập và thuận tiện cho những ai muốn học ở nhà hoặc muốn làm việc trong ngày và học vào buổi tối thay vì theo học đại học.

Mặt khác, Internet mang lại một số rắc rối cho cuộc sống con người. Internet đã trở nên phổ biến với nhiều ứng dụng nhưng dễ dàng khiến mọi người trở nên nghiện Internet. Đặc biệt đối với học sinh, họ lãng phí thời gian chơi trò chơi trên máy tính, xem TV hoặc lướt facebook, twitter, Instagram thay vì tận dụng lợi ích của Internet. Họ cũng không muốn tham gia các hoạt động ngoài trời và vui chơi với bạn bè của họ. Nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài cũng có thể làm hại mắt chúng ta và khiến chúng ta mệt mỏi. Ngoài ra, một số người sử dụng internet cho mục đích xấu như cung cấp thông tin sai trái để lạm dụng một ai dó hoặc ăn cắp thông tin cá nhân của người dùng internet. Nhiều người dùng đã phàn nàn về việc bị quấy rầy bởi các cuộc gọi hoặc thư từ những người mà họ không biết để hỏi liệu người dùng có muốn mua sản phẩm của họ hay không.

Tóm lại, mặc dù internet có rất nhiều lợi thế, người dùng cần phải cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro khi sử dụng nó.

Câu hỏi Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>