Giáo dục

Write about what you use English for in your daily life

Write about what you use English for in your daily life

Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Bài làm:

Writing

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. (Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày và đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học)

Giải:

  1. Write emails. (Viết thư điện tử và văn)
  2. Speak with foreign tourists. (Nói chuyện với khách nước ngoài)
  3. Read English news. (Đọc các tin tưc tiếng Anh)
  4. Travel oversea (đi du lịch nước ngoài)

4.a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Giải:

It’s undeniable the English is the most popular language in the world. I am good at English and use it every day. First of all, I write emails in English to send cover letters or scholarship application to international organizations or universities. Besides, If I have free time, I go to Hoan Kiem lake and talk with foreign tourists in English to exchange cultures, improve my speaking skill and expand my knowledge. Traveling abroad is one of my hobbies. I used to go to China, Indonesia and Malaysia, most of the time I spoke English with my companions or the volunteers in those countries. Sometimes, I met local people there but actually they can’t speak English. Fortunately, supporters here helped me to translate and convey my ideas. And last but not least, understanding English, I can read English news, books or movies. Thanks to English, I can see the world outside.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tôi giỏi tiếng Anh và sử dụng nó hàng ngày. Trước hết,, tôi viết thư điện tử bằng tiếng Anh để gửi thư xin việc hoặc nộp học bổng cho các tổ chức quốc tế hoặc các trường đại học. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, tôi thường đến hồ Hoàn Kiếm và nói chuyện với các du khách nước ngoài để trao đổi văn hóa, cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh và mở rộng hiểu biết. Đi du lịch cũng là một sở thích của tôi. Tôi từng đến Trung Quôc, Indonesia và Malaysia, hầu hết thời gian tôi đều nói tiếng Anh với các bạn đồng hành hay các bạn tình nguyện viên ở đó. Đôi khi tôi gặp người bản địa ở quốc gia đó, thực sự thì họ không biết tiếng Anh. Thật may mắn, những người hỗ trợ đã giúp tôi dịch và truyền đạt ý tưởng của tôi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu được tiếng Anh, tôi có thể đọc tin tức, sách, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nhờ tiếng Anh, tôi đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Câu hỏi Write about what you use English for in your daily life được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>