Giáo dục

Write a short note to ask for advice about a problem at school or with your friends.

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Write a short note to ask for advice about a problem at school or with your friends.

Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

Bài làm:

a. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

Viết 1 đoạn ngắn tới cô Sweetie xin lời khuyên về vấn đề gặp ở trường hoặc với bạn bè mình. Sử dụng much “Xin lời khuyên” ở phần Skills 1 trang 32. Kí bằng tên không phải tên thật

Giải:

Hi Mrs Sweetie, I’m a final year students and I’m so confuse about choosing the university. There are a lot of option for me with different range of entrance requirement points. At this time I do not know what I like and which school is suitable for me. I really need your help. Please provide me some advice as soon as posible. Thank you a lot!

Minh

Dịch:

Chào cô Sweetie, Tôi là sinh viên năm cuối và tôi rất bối rối về việc chọn trường đại học. Có rất nhiều lựa chọn cho tôi với phạm vi yêu cầu điểm vào khác nhau. Tại thời điểm này tôi không biết tôi thích gì và trường nào là phù hợp với tôi. Tôi thực sự cần giúp đỡ của cô. Xin vui lòng cung cấp cho tôi một số lời khuyên càng sớm càng tốt. Cảm ơn cô rất nhiều!

Minh

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

Cả lớp tập hợp các chú thích và làm 1 cái chủ thích khác. Viết 1 câu trả lời ngắn gọn(2-3 câu) để đưa ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục “Cho lời khuyên” để làm. 

Giải:

Hi Minh, I know your feeling when choosing a university. First, I suggest that you sit alone and spend an amount of time to think what you actually like. If you can’t identify your hobbies and dreams clearly, I recommend you do a “psychological multiple choice questions” exam in our website. After understanding what field you will choose, find the list of universities that have it. Depend on your finance and your points, you can reach the final decision.

Dịch:

Xin chào, tôi biết cảm giác của bạn khi lựa chọn trường đại học. Thứ nhất, tôi đề nghị bạn ngồi một mình và dành một khoảng thời gian để suy nghĩ những gì bạn thực sự thích. Nếu bạn không thể xác định sở thích và ước mơ của mình rõ ràng, tôi khuyên bạn nên làm một bài kiểm tra “câu hỏi trắc nghiệm tâm lý” trên trang web của chúng tôi. Sau khi tìm hiểu lĩnh vực bạn sẽ chọn, hãy tìm danh sách các trường đại học có nó. Phụ thuộc vào tài chính và điểm của bạn, bạn có thể đạt được quyết định cuối cùng

Câu hỏi Write a short note to ask for advice about a problem at school or with your friends. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button