Giáo dục

Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games – Viết đoạn văn về lợi ích và mặt trái của trò chơi điện tử

Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games – Viết đoạn văn về lợi ích và mặt trái của trò chơi điện tử

Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games. (Viết đoạn văn về lợi ích và mặt trái của trò chơi điện tử)

Bài làm:

Videogames have both benefits and drawbacks. There are some advantages including entertainment, improve your speed and thinking as well as reflections to different situations. People usually play videogames when they feel bored or stressed, so these games relieve their stress and boost people’s energy. Besides, most games favor the development of logic to solve problems through puzzles and riddles, which improve player’s ability to face with troubles and deal with issues. Some games even require a smart brain to solve the puzzle. However, there are some advantages as well. First, video games can addict the players, which waste their time and energy. Sometimes the players play so much one game that they are obsessed with the game and so reduce their concentration ability. Additionally, there are many games containing violence and crime, which affects seriously on the players. Recently, there have been many criminals, who were affected by violent games, causing terrible crimes. That’s why parents always prevent  their children from playing video games in spite of the fact that they also have certain benefits. In conclusion, I suppose that people should control themselves and their children when playing video games.

Dịch:

Trò chơi điện tử có cả lợi ích và nhược điểm. Nó có một số ưu điểm bao gồm giải trí, cải thiện tốc độ và suy nghĩ của bạn cũng như phản xạ với các tình huống khác nhau. Mọi người thường chơi trò chơi điện tử khi họ cảm thấy buồn chán hoặc căng thẳng, vì vậy, những trò chơi này giảm bớt căng thẳng và tăng cường năng lượng của mọi người. Bên cạnh đó, hầu hết các trò chơi đều ủng hộ việc phát triển logic để giải quyết các vấn đề thông qua các câu đố, giúp cải thiện khả năng đối mặt với những khó khăn và giải quyết các vấn đề. Một số trò chơi thậm chí yêu cầu một bộ não thông minh để giải quyết các câu đố. Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên, trò chơi điện tử có thể gây nghiện cho người chơi, khiến họ mất thời gian và năng lượng. Đôi khi người chơi chơi rất nhiều đến nỗi mà họ bị ám ảnh bởi trò chơi và do đó làm giảm khả năng tập trung của họ. Ngoài ra, có rất nhiều trò chơi có chứa bạo lực và tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chơi. Gần đây, đã có nhiều tên tội phạm, những người bị ảnh hưởng bởi các trò chơi bạo lực, gây ra những tội ác khủng khiếp. Đó là lý do tại sao phụ huynh luôn ngăn con mình chơi trò chơi điện tử bất chấp thực tế là chúng cũng có những lợi ích nhất định. Tóm lại, tôi cho rằng mọi người nên kiểm soát bản thân và con cái của họ khi chơi trò chơi điện tử.

Câu hỏi Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games – Viết đoạn văn về lợi ích và mặt trái của trò chơi điện tử được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button