Giáo dục

What qualities that lead to success? – Những phẩm chất nào giúp bạn đi đến thành công?

What qualities that lead to success? – Những phẩm chất nào giúp bạn đi đến thành công?

What qualities that lead to success? (Những phẩm chất nào giúp bạn đi đến thành công?)

Bài làm:

There are many qualities you need to have if you want to gain a success. However, some qualities are more important than the others. First of all, you must have ambition to achieve your goal. If you are not ambitious, you will not have motivation or power to do anything. Besides, hard working is vital as well. You have to learn hard, always expand your knowledge. The world is always changing, so always update information and keep up with the pace of life. Another quality that is not less important is patience. Sometimes when people nearly reach their goals but they suddenly give up because they feel frustrated by difficulties, obstacles or even time. Nothing is easy to be obtained, but everything is possible. Keep patient until you reach the end, of course, you may be failed or you may be successful, never be afraid to fall down. Furthermore, rather than being successful, you may need to have some failures to gain experience. Last but not least, soft skills are compulsory for those who want to have a successful career. Communication skill, time management or living positively,… will help you organize your work and your life clearly. To sum up, gaining success takes long time and power.

Dịch:

Có rất nhiều phẩm chất bạn cần có nếu bạn muốn đạt được thành công. Tuy nhiên, một số phẩm chất quan trọng hơn những thứ khác. Trước hết, bạn phải có tham vọng để đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn không tham vọng, bạn sẽ không có động lực hoặc sức mạnh để làm bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, đức tính chăm chỉ cũng rất quan trọng. Bạn phải học tập chăm chỉ, luôn mở rộng kiến ​​thức của bạn. Thế giới luôn thay đổi, vì vậy hãy luôn cập nhật thông tin và theo kịp nhịp độ của cuộc sống. Một phẩm khác không kém phần quan trọng là sự kiên nhẫn. Đôi khi mọi người gần đạt được mục tiêu của họ nhưng họ đột nhiên bỏ cuộc vì họ cảm thấy thất vọng bởi những khó khăn, chướng ngại vật hoặc thậm chí là thời gian. Không có gì dễ dàng thu được, nhưng mọi thứ đều có thể. Giữ kiên nhẫn cho đến khi bạn đi đến kết thúc, tất nhiên, bạn có thể thất bại hoặc bạn có thể thành công, không bao giờ sợ ngã xuống. Hơn nữa, thay vì thành công, bạn có thể cần phải có một số thất bại để có được kinh nghiệm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, kỹ năng mềm là bắt buộc đối với những người muốn có một sự nghiệp thành công. Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian hoặc sống tích cực,… sẽ giúp bạn tổ chức công việc và cuộc sống một cách rõ ràng. Tóm lại, việc đạt được thành công mất nhiều thời gian và sức mạnh.

Câu hỏi What qualities that lead to success? – Những phẩm chất nào giúp bạn đi đến thành công? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button