Giáo dục

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (…)

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (…)

Viết

2. Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết

M: Hà Nội

3. Chọn a hoặc b

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (…)

Bà còng đi …ợ …ời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà đến quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ …ong nhà bà

b. Tìm tiếng chứa iu hoặc iêu thay cho dấu ba chấm

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết.  Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Bài làm:

2. Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết:

  • thành phố Đà Nẵng
  • tỉnh Nam Định
  • tỉnh Ninh Bình

3. Chọn a 

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (…)

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà đến quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà

Câu hỏi Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (…) được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button