Giáo dục

Viết một Đoạn văn tiếng Anh về 1 tổ chức quốc tế như WTO, UNICEF, WWF,…

Viết một Đoạn văn tiếng Anh về 1 tổ chức quốc tế như WTO, UNICEF, WWF,…

Write a a short description of an international organization such as WHO, UNICEF, WWF, etc. (Đoạn văn tiếng Anh viết về 1 tổ chức quốc tế như WTO, UNICEF, WWF…: )

Bài làm:

World Wild Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization, focus on preserving wildlife and reducing human’s impact in environment. WWF is the largest conservation organization with over five millions supporters around the world, working in more than 100 countries including Viet Nam. The funds come from various sources such as individuals, bequests, government, environmental projects and corporations. WWF’s symbol is a giant panda, which is an endangered animal. The panda’s name is Chi Chi, it had been transferred from Beijing Zoo to London Zoo in 1958 and had become the only panda residing in the Western world at that time. WWF was founded with a mission of preventing the degradation of natural environment on earth. Besides, they aim at building a future in which humans live in harmony with nature. Recently, they concentrate on preserving oceans, coasts, forests and fresh water ecosystems, protecting endangered species and reducing the effects of climate change. To achieve its goals, they also corporate with other groups like NGOs, governments, business, investment banks, scientists, fishermen, farmers and local communities. It also undertakes public campaigns to educate people on how to live in a more environmentally friendly manner. All in all, WWF plays an important role in the conservation of wildlife and ecosystems. Everyone should give a hand to help it complete its missions and protect our own planet.

Dịch:

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ, tập trung vào việc bảo tồn động vật hoang dã và giảm tác động của con người đến môi trường. WWF là tổ chức bảo tồn lớn nhất với hơn năm triệu người hỗ trợ trên khắp thế giới, làm việc tại hơn 100 quốc gia bao gồm Việt Nam. Các quỹ này đến từ nhiều nguồn khác nhau như cá nhân, các khoản thừa kế, chính phủ, các dự án về môi trường và các tập đoàn. Biểu tượng WWF là một con gấu trúc khổng lồ, là một động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tên của nó là Chi Chi, nó đã được chuyển từ Sở thú Bắc Kinh đến Sở thú London vào năm 1958 và đã trở thành gấu trúc duy nhất sống ở phương Tây vào thời đó. WWF được thành lập với nhiệm vụ ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên trên trái đất. Bên cạnh đó, họ nhằm xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hoà với thiên nhiên. Gần đây, họ tập trung vào việc bảo vệ các đại dương, bờ biển, rừng và hệ sinh thái nước ngọt, bảo vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, họ cũng hợp tác với các nhóm khác như các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ, doanh nghiệp, các ngân hàng đầu tư, các nhà khoa học, ngư dân, nông dân và cộng đồng địa phương. Nó cũng tiến hành các chiến dịch công cộng để giáo dục con người làm thế nào để sống một cách thân thiện hơn với môi trường. Nhìn chung, WWF đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã và các hệ sinh thái. Mọi người nên giúp một tay để giúp nó hoàn thành nhiệm vụ của mình và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Câu hỏi Viết một Đoạn văn tiếng Anh về 1 tổ chức quốc tế như WTO, UNICEF, WWF,… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

5/5 - (1 bình chọn)

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button