Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

Write a paragraph to describe school education system in Vietnam. (Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam.)

Bài làm:

Education system in Viet Nam, Which includes state education and private education, is run by Ministry of education and training. There are five levels in the system: preschool (kindergarten), primary school (5 years), secondary school (4 years), high school (3 years), and higher education. Twelve years of basic education are compulsory for all the students. “High schools for the gifted” are regarded as prestigious and often demand high entrance examination results. Higher education is optional, you can choose to attend universities, or join vocational training or working to earn money without further education. Entrance to university is determined through the National High School Graduation Examination, whose results will be considered for evaluation. Attending a university is considered to be a pride of not only the family but also the whole family line. Curriculum in Viet Nam is known as rigorous and competitive for students. Students must study more than compulsory subjects. Math, Physic, Chemistry and English are the subjects that are often high evaluated and parents will want their children to focus on them more than others. Recently, the ministry of education and training has been reforming the education system to improve students’ ability by continually changing methods of examination and evaluation. However, this topic is still a controversy issue, receiving both positive and negative effects. Students’ mission is always studying well and upgrading knowledge to adapt with those changes in time.

Dịch:

Hệ thống giáo dục ở Việt Nam, bao gồm giáo dục công và giáo dục tư thục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều hành. Có 5 cấp độ trong hệ thống: mẫu giáo (mẫu giáo), tiểu học (5 năm), trung học cơ sở (4 năm), trung học (3 năm) và giáo dục đại học. Mười hai năm học cơ bản là bắt buộc đối với tất cả học sinh. “Trường chuyên” được coi là có uy tín và thường đòi hỏi kết quả thi tuyển sinh cao. Giáo dục đại học là không bắt buộc, bạn có thể chọn học đại học, hoặc tham gia học nghề hoặc làm việc để kiếm tiền mà không cần học thêm. Được tham gia vào trường đại học hay không được xác định thông qua kỳ thi tốt nghiệp trung học cấp quốc gia, kết quả sẽ được xem xét để đánh giá. Tham dự một trường đại học được coi là một niềm tự hào của không chỉ gia đình mà còn cả dòng họ. Chương trình giảng dạy ở Việt Nam được biết đến là rất nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh đối với học sinh. Học sinh phải học hơn 10 môn bắt buộc. Toán, Vật Lý, Hóa Học và Anh Ngữ là những môn học thường được đánh giá cao và cha mẹ sẽ muốn con cái của họ tập trung vào chúng nhiều hơn những môn khác. Gần đây, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã cải cách hệ thống giáo dục để nâng cao năng lực của học sinh bằng cách liên tục thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, chủ đề này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, nhận được cả những phản hồi tích cực và tiêu cực. Nhiệm vụ của học sinh là luôn luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và nâng cao kiến ​​thức để thích ứng với những thay đổi kịp thời.

Câu hỏi Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button