Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu đặc điểm của sa mạc.

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu đặc điểm của sa mạc.

Write a paragraph to describe main features of a desert. (Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu đặc điểm của sa mạc.)

Bài làm:

Desert, the most draconic place in the world, has some certain features. First of all, Most desert plants are drought or salt-tolerant. Some store water in their leaves, roots, and stems. Other desert plants have long tap roots that penetrate the water table, anchor the soil, and control erosion. Although cacti are often thought of as characteristic desert plants, other types of plants have adapted well to the arid environment. Secondly, When rain falls in deserts, as it occasionally does, it is often with great violence. In spite of so little rain, runoff from ephemeral, or short-lived, streams fed by rain and snow from adjacent highlands provide water for deserts. Another characteristic is that desert animals (and plants) show especially clear evolutionary adaptations for water conservation or heat tolerance and so are often studied in comparative physiology, ecophysiology, and evolutionary physiology. For example, in the first part of the night, as the ground radiates the heat absorbed during the day, lizards emerge and search for prey. Living in a very challenging environment, animals there not only require foods and water, but also need to keep their body temperature at a tolerable level. Many desert reptiles are ambush predators and often bury themselves in the sand, waiting for prey to come within range. All in all, desert seems to be a hard place to live, but many lives including humans are still there, which means that life on earth is really amzing.  

Dịch:

Sa mạc, nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, có một số đặc điểm nhất định. Trước hết, Hầu hết các loài cây sa mạc đều chịu hạn hoặc chịu muối. Một số trữ nước trong lá, rễ, thân. Các cây sa mạc khác có gốc rễ dài xâm nhập vào mạch nước ngầm, neo đất và kiểm soát xói mòn. Mặc dù xương rồng thường được coi là cây sa mạc đặc trưng, ​​nhưng các loại thực vật khác cũng thích nghi tốt với môi trường khô cằn. Thứ hai, khi mưa rơi trên sa mạc, nó đôi khi xảy ra, nếu có mưa thì cũng thường với cường độ lớn. Mặc dù có ít mưa như vậy, các dòng chảy phù du, hoặc ngắn ngủi, những dòng suối mưa và tuyết từ cao nguyên liền kề cung cấp nước cho sa mạc. Một đặc điểm nữa là loài động vật hoang dã (và thực vật) cho thấy sự thích ứng tiến hóa rõ ràng đối với việc tích trữ nước hoặc khả năng chịu nhiệt vì vậy thường được nghiên cứu về sinh lý học, sinh lý học tiến hóa và sinh lý tiến hóa. Ví dụ: Vào đầu đêm, khi mặt trời phát ra nhiệt hấp thụ vào ban ngày, thằn lằn xuất hiện và tìm kiếm con mồi. Sống trong một môi trường đầy thách thức, động vật ở đó không chỉ đòi hỏi thức ăn và nước, mà còn cần giữ nhiệt độ cơ thể ở mức độ chịu đựng được. Nhiều loài bò sát ở sa mạc là những kẻ săn lùng và thường chôn vùi trong cát, chờ con mồi ở trong phạm vi. Nói tóm lại, sa mạc dường như là một nơi khó sống, nhưng nhiều sinh mạng bao gồm cả con người vẫn sống ở đó, có nghĩa là cuộc sống trên trái đất thực sự sôi động.

Câu hỏi Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu đặc điểm của sa mạc. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button