Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh đề ra các biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và các kết quả có thể xảy ra.

Viết đoạn văn tiếng Anh đề ra các biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và các kết quả có thể xảy ra.

Write a paragraph about taking measures to protect endangered species and possible results. (Viết đoạn văn tiếng Anh đề ra các biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và các kết quả có thể xảy ra.)

Bài làm:

We all know that there are many species in danger throughout the world. So what need to be done to protect them from extinction? Most of these species get killed due to the fur or oil they produce or as a food source. So, government need to pass laws to ban and fine severely those who hunt endangered animals. Not only offer financial punishment, but we also sentence them into prisons to warn the other hunters.  Besides, habitat of animals and plants are forests, deforestations destroy their habitat and drive those animals to the verge of extinction. That’s a reason for us to protect forests as they home to thousands of animals. Furthermore, forests fire is killing animals as well, it is the results of climate change and the warming of the earth. We can hardly prevent this disaster from happening immediately, all we can do now is to give precautions and put out the fire as soon as possible. Last but not least, raise awareness of the importance of endangered animals on community by launching campaigns to protect species at risk of extinction and raise funds to restore their habitat and for the propagation. I believe that if we join hands to deal the problem, we will soon achieve our goals of preserving endangered species.

Dịch:

Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều loài đang bị nguy hiểm trên toàn thế giới. Vậy cần làm gì để bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng? Hầu hết các loài này đều bị giết để lấy lông hoặc dầu chúng sản xuất hay như một nguồn thức ăn. Vì vậy, chính phủ cần thông qua luật để cấm và phạt nghiêm chỉnh những người săn động vật đang gặp nguy hiểm. Không chỉ đưa ra các trừng phạt về tài chính, mà chúng ta cũng cần đưa họ vào tù để cảnh báo những thợ săn khác. Bên cạnh đó môi trường sống của động vật và thực vật là rừng, nạn phá rừng phá huỷ môi trường sống của chúng và đẩy những động vật này đến bờ vực tuyệt chủng. Đó là một lý do chúng ta bảo vệ rừng vì nó là nhà của hàng ngàn con vật. Hơn nữa, cháy rừng cũng giết chết động vật, đó là kết quả của sự thay đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất. Chúng ta khó có thể ngăn chặn thiên tai này xảy ra ngay lập tức, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là đưa ra các biện pháp phòng ngừa và dập lửa càng sớm càng tốt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên cộng đồng bằng cách khởi động các chiến dịch để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và gây quỹ để khôi phục môi trường sống của chúng và cho việc nhân giống. Tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu bảo tồn các loài nguy cấp.

Câu hỏi Viết đoạn văn tiếng Anh đề ra các biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và các kết quả có thể xảy ra. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button