Blog

Trước Công Nguyên Là Gì? Cách Tính Lịch Công Nguyên

Trong các bài học về lịch sử, chắc chắn các bạn đã từng nghe đến từ chỉ mốc thời gian. Đó là trước công nguyên hoặc sau công nguyên. Tuy nhiên cụm “Trước công nguyên là gì?” Đây là mốc thời gian nào trong quá khứ? Nếu bạn đọc chưa biết thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây nhé!

I. Trước công nguyên là gì?

trước công nguyên là gì
Trước công nguyên là gì

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm công nguyên là gì?

Theo Wikipedia, công nguyên là thuật ngữ sử dụng để đánh số trong lịch Julius và lịch Gregory. Công nguyên có nghĩa là kỹ nguyên bắt đầu tính từ năm chúa Jesu ra đời. Mặc dù chưa có tài liệu nào xác thực về ngày tháng năm sinh của chúa Jesu. Nhưng vị tu sĩ Dionysius Exiguus thì cho rằng, chúa Jesu sinh vào năm 1 Công nguyên (1 CN).

Vậy nên, trước công nguyên là gì? Là thời điểm trước năm 1 công nguyên sẽ được tính là trước công nguyên. Ký hiệu là TCN. Do lịch CN không có năm 0 nên những năm trước công nguyên sẽ tính là -1, -2, -3, -4, -5,… Nhưng thực tế cách viết năm trước công nguyên sẽ không kèm theo dấu âm (-). Mà nó được ghi là: năm 1 TCN, năm 2 TCN, năm 3 TCN…

Bắt đầu từ năm 1 CN trở về sau được tính là thời gian công nguyên. Hiện tại những năm công nguyên vẫn tiếp tục diễn ra. Tính đến nay 2021 thì tức là chúng ta đang sống trong năm 2021 công nguyên. Thực chất, không có khái niệm sau công nguyên.

Trong tiếng anh, thuật ngữ trước công nguyên là gì được gọi là Before Christ, ký hiệu là BC. Có nghĩa là trước khi Thiên chúa ra đời là trước công nguyên.

Bên cạnh đó, còn có khái niệm Anno Domini. Viết tắt là AD nghĩa là Kỷ nguyên của chúa hoặc Kỷ nguyên Kito.

II. Trước công nguyên có bao nhiêu năm

Sau khi biết được khái niệm: “Trước công nguyên là gì?”. Ta cùng tìm hiểu về khoảng thời gian trước công nguyên nhé! Không có một tài liệu nào có thể xác định trước công nguyên kéo dài bao lâu trong quá khứ. Hãy tưởng tượng trên một trục thời gian. Năm chúa Jesu ra đời được tính là 0 thì khoảng thời gian trước 0 sẽ là âm vô cùng. Và từ mốc thời gian 0 trở đi sẽ là dương vô cùng, không thể định đoán được.

Trước công nguyên có bao nhiêu năm
Trước công nguyên có bao nhiêu năm
Cách tính lịch công nguyên

1 thiên niên kỷ là 1000 năm, 1 thế kỷ là 100 năm và 1 thập kỷ là 10 năm

1 năm sẽ có 365 ngày và được chia thành 12 tháng.

1 tháng sẽ có 30 hoặc 31 ngày, riêng tháng 2 sẽ có có 28 ngày. (nếu là năm nhuận thì sẽ có 366 ngày, tức là tháng 2 sẽ được tính lên 29 ngày)

1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, và 1 phút có 60 giây.

III. Cách tính thiên niên kỷ trước công nguyên là gì?

Theo cách thông thường, người ta quy định cứ 1000 năm sẽ được tính là một thiên niên kỷ. Vậy 1 thiên niên kỷ trước công nguyên sẽ được tính từ năm 1 CN đến 1000 năm TCN.

Bên cạnh đó, có vài quan điểm cho rằng, việc tính thiên niên kỷ do không có năm 0. Nên những năm có số tận cùng là 0 lại không được tính là 1 năm. Chính vì thế thiên niên kỷ thứ 1 CN sẽ được tính từ  năm 1 CN đến năm 1001 CN. Thiên niên kỷ thứ 2 CN sẽ là năm 1002 CN đến 2001 CN…

Ở khía cạnh khác, cũng có quan niệm cho rằng 1 thiên niên kỷ công nguyên bắt đầu từ năm 1 CN đến năm 1000 CN. Thiên niên kỷ thứ 2 CN bắt đầu từ năm 1001 CN đến năm 2000 CN. Thiên niên kỷ thứ 3 CN bắt đầu từ năm 2001 CN đến năm 3000 CN.

Ngoài ra, còn có một quan điểm khác nữa về cách tính thiên niên kỷ trước công nguyên là gì; bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 CN đến ngày 31 tháng 12 năm 999 là thiên niên kỷ thứ nhất. Năm 1000 tới nắm 1999 là thiên niên kỷ thứ hai. Năm 2000 tới năm 2999 là thiên niên kỷ thứ 3 CN.

IV. Tại sao gọi là năm nhuận?

trước công nguyên là gì
Tại sao gọi là năm nhuận
Theo lịch Gregory, không có độ dài chính xác bằng một năm Mặt trời, một quỹ đạo Trái đất quay quanh Mặt trời. Con số chính xác đó là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây.

Điều này có nghĩa là một năm dương lịch phải có 365,25 ngày, tức là thừa ra ¼ thời gian của 1 ngày. Nhưng làm thế nào để bạn hiển thị một phần tư ngày trên lịch? Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đợi cho đến khi tích lũy được 4 ngày 1/4, tạo thành một ngày trọn vẹn và sau đó chỉ ra rằng. Đó là những gì chúng ta hiện đang làm và tại sao cứ bốn năm lại là một “năm nhuận”, trong đó có một ngày dư ra, đó là ngày 29 tháng 2.

Một quy tắc của hàm “nhảy vọt” này là năm thế kỷ không thể là năm nhuận trừ khi nó chia hết cho 400. Vì vậy, ví dụ mới nhất về điều này, năm 2000, là một năm nhuận vì nó chia hết cho 400. Năm tiếp theo của thế kỷ tiếp theo sẽ là năm nhuận, năm 2100, sẽ không phải là năm nhuận vì năm 2100 không chia hết cho 400. Điều này cũng đúng với các năm 1700, 1800 và 1900.

Quy tắc này là một trong những điểm khác biệt giữa Lịch Gregory và lịch mà nó thay thế, Lịch Julian, do Julius Caesar tạo ra. Lịch Julian có ý tưởng về ngày nhuận và năm nhuận, mặc dù ngày 23 tháng 2 là ngày được lặp lại bốn năm một lần khi mọi người sử dụng Lịch Julian.

Lời kết

Trên đây là nội dung về khái niệm trước công nguyên là gì. Hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích cho bạn, giúp bạn giải quyết những thắc mắc và có thêm kiến thức cho mình nhé!

Xem thêm: Chuỗi thức ăn là gì? Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Blog Tổng hợp

Xem thêm

Trước Công Nguyên Là Gì? Cách Tính Lịch Công Nguyên

Trong các bài học về lịch sử, chắc chắn các bạn đã từng nghe đến từ chỉ mốc thời gian. Đó là trước công nguyên hoặc sau công nguyên. Tuy nhiên cụm “Trước công nguyên là gì?” Đây là mốc thời gian nào trong quá khứ? Nếu bạn đọc chưa biết thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây nhé!

I. Trước công nguyên là gì?

trước công nguyên là gì
Trước công nguyên là gì

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm công nguyên là gì?

Theo Wikipedia, công nguyên là thuật ngữ sử dụng để đánh số trong lịch Julius và lịch Gregory. Công nguyên có nghĩa là kỹ nguyên bắt đầu tính từ năm chúa Jesu ra đời. Mặc dù chưa có tài liệu nào xác thực về ngày tháng năm sinh của chúa Jesu. Nhưng vị tu sĩ Dionysius Exiguus thì cho rằng, chúa Jesu sinh vào năm 1 Công nguyên (1 CN).

Vậy nên, trước công nguyên là gì? Là thời điểm trước năm 1 công nguyên sẽ được tính là trước công nguyên. Ký hiệu là TCN. Do lịch CN không có năm 0 nên những năm trước công nguyên sẽ tính là -1, -2, -3, -4, -5,… Nhưng thực tế cách viết năm trước công nguyên sẽ không kèm theo dấu âm (-). Mà nó được ghi là: năm 1 TCN, năm 2 TCN, năm 3 TCN…

Bắt đầu từ năm 1 CN trở về sau được tính là thời gian công nguyên. Hiện tại những năm công nguyên vẫn tiếp tục diễn ra. Tính đến nay 2021 thì tức là chúng ta đang sống trong năm 2021 công nguyên. Thực chất, không có khái niệm sau công nguyên.

Trong tiếng anh, thuật ngữ trước công nguyên là gì được gọi là Before Christ, ký hiệu là BC. Có nghĩa là trước khi Thiên chúa ra đời là trước công nguyên.

Bên cạnh đó, còn có khái niệm Anno Domini. Viết tắt là AD nghĩa là Kỷ nguyên của chúa hoặc Kỷ nguyên Kito.

II. Trước công nguyên có bao nhiêu năm

Sau khi biết được khái niệm: “Trước công nguyên là gì?”. Ta cùng tìm hiểu về khoảng thời gian trước công nguyên nhé! Không có một tài liệu nào có thể xác định trước công nguyên kéo dài bao lâu trong quá khứ. Hãy tưởng tượng trên một trục thời gian. Năm chúa Jesu ra đời được tính là 0 thì khoảng thời gian trước 0 sẽ là âm vô cùng. Và từ mốc thời gian 0 trở đi sẽ là dương vô cùng, không thể định đoán được.

Trước công nguyên có bao nhiêu năm
Trước công nguyên có bao nhiêu năm
Cách tính lịch công nguyên

1 thiên niên kỷ là 1000 năm, 1 thế kỷ là 100 năm và 1 thập kỷ là 10 năm

1 năm sẽ có 365 ngày và được chia thành 12 tháng.

1 tháng sẽ có 30 hoặc 31 ngày, riêng tháng 2 sẽ có có 28 ngày. (nếu là năm nhuận thì sẽ có 366 ngày, tức là tháng 2 sẽ được tính lên 29 ngày)

1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, và 1 phút có 60 giây.

III. Cách tính thiên niên kỷ trước công nguyên là gì?

Theo cách thông thường, người ta quy định cứ 1000 năm sẽ được tính là một thiên niên kỷ. Vậy 1 thiên niên kỷ trước công nguyên sẽ được tính từ năm 1 CN đến 1000 năm TCN.

Bên cạnh đó, có vài quan điểm cho rằng, việc tính thiên niên kỷ do không có năm 0. Nên những năm có số tận cùng là 0 lại không được tính là 1 năm. Chính vì thế thiên niên kỷ thứ 1 CN sẽ được tính từ  năm 1 CN đến năm 1001 CN. Thiên niên kỷ thứ 2 CN sẽ là năm 1002 CN đến 2001 CN…

Ở khía cạnh khác, cũng có quan niệm cho rằng 1 thiên niên kỷ công nguyên bắt đầu từ năm 1 CN đến năm 1000 CN. Thiên niên kỷ thứ 2 CN bắt đầu từ năm 1001 CN đến năm 2000 CN. Thiên niên kỷ thứ 3 CN bắt đầu từ năm 2001 CN đến năm 3000 CN.

Ngoài ra, còn có một quan điểm khác nữa về cách tính thiên niên kỷ trước công nguyên là gì; bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 CN đến ngày 31 tháng 12 năm 999 là thiên niên kỷ thứ nhất. Năm 1000 tới nắm 1999 là thiên niên kỷ thứ hai. Năm 2000 tới năm 2999 là thiên niên kỷ thứ 3 CN.

IV. Tại sao gọi là năm nhuận?

trước công nguyên là gì
Tại sao gọi là năm nhuận
Theo lịch Gregory, không có độ dài chính xác bằng một năm Mặt trời, một quỹ đạo Trái đất quay quanh Mặt trời. Con số chính xác đó là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây.

Điều này có nghĩa là một năm dương lịch phải có 365,25 ngày, tức là thừa ra ¼ thời gian của 1 ngày. Nhưng làm thế nào để bạn hiển thị một phần tư ngày trên lịch? Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đợi cho đến khi tích lũy được 4 ngày 1/4, tạo thành một ngày trọn vẹn và sau đó chỉ ra rằng. Đó là những gì chúng ta hiện đang làm và tại sao cứ bốn năm lại là một “năm nhuận”, trong đó có một ngày dư ra, đó là ngày 29 tháng 2.

Một quy tắc của hàm “nhảy vọt” này là năm thế kỷ không thể là năm nhuận trừ khi nó chia hết cho 400. Vì vậy, ví dụ mới nhất về điều này, năm 2000, là một năm nhuận vì nó chia hết cho 400. Năm tiếp theo của thế kỷ tiếp theo sẽ là năm nhuận, năm 2100, sẽ không phải là năm nhuận vì năm 2100 không chia hết cho 400. Điều này cũng đúng với các năm 1700, 1800 và 1900.

Quy tắc này là một trong những điểm khác biệt giữa Lịch Gregory và lịch mà nó thay thế, Lịch Julian, do Julius Caesar tạo ra. Lịch Julian có ý tưởng về ngày nhuận và năm nhuận, mặc dù ngày 23 tháng 2 là ngày được lặp lại bốn năm một lần khi mọi người sử dụng Lịch Julian.

Lời kết

Trên đây là nội dung về khái niệm trước công nguyên là gì. Hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích cho bạn, giúp bạn giải quyết những thắc mắc và có thêm kiến thức cho mình nhé!

Xem thêm: Chuỗi thức ăn là gì? Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button