Giáo dục

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

Câu 2 (chương 2): Trang 66 – sgk Sinh học 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe  x  aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

Bài làm:

Cần sử dụng quy luật xác suất để giải thì sẽ nhanh.

a. Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về c là 1/2, về D là 3/4 và về gen E là 1/2

Do vậy tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng 1/2 . 3/4 . 1/2 . 3/4 .1/2

b. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ sẽ bằng 3/4 .3/4

c). Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố sẽ bẳng 91/2 . 1/2 .1/2 . )/2 .1/2

Câu hỏi Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>