Giáo dục

Trong hai phản ứng này, nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào của axit?

Trong hai phản ứng này, nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào của axit?

b) Phản ứng thế

Cho hai phản ứng hóa học: 

  • $Zn + HCl rightarrow ZnCl_2 + H_2$
  • $Fe + H_2SO_4 rightarrow FeSO_4 + H_2$

Trong hai phản ứng này, nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào của axit?

Hai phản ứng hóa học trên được gọi là phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là gì?

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây để trả lời hai câu hỏi nêu ra ở trên

(nguyên tử của nguyên tố clo, nguyên tử của nguyên tố hidro, hai chất, đơn chất và hợp chất, đơn chất, hợp chất)

Nguyên tử của đơn chất Zn (hoặc Fe) đã thay thế $…(1)…$ trong hợp chất axit.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa $…(2)…$, trong đó nguyên tử của $…(3)…$ thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong $…(4)…$

Bài làm:

(1) nguyên tử của nguyên tố hidro

(2) đơn chất và hợp chất

(3) đơn chất

(4) hợp chất

Câu hỏi Trong hai phản ứng này, nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào của axit? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button