Giáo dục

Trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCl2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfat (Na2SO4) thu được sản phẩm trong đó có 23,3 gam bari sunfat (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCl). Hãy tính giá trị của m

Trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCl2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfat (Na2SO4) thu được sản phẩm trong đó có 23,3 gam bari sunfat (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCl). Hãy tính giá trị của m

3. Trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCl2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfat (Na2SO4) thu được sản phẩm trong đó có 23,3 gam bari sunfat (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCl). Hãy tính giá trị của m 

Bài làm:

Chất sản phẩm: BaSO4, NaCl

Chất tham gia phản ứng: BaCl2, Na2SO4

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

↔ 20,8 + 14,2 = 23,3 + mNaCl

↔ mNaCl = 20,8 + 14,2 – 23,3 = 11,7 (g)

ĐS: mNaCl = 11,7 gam

Câu hỏi Trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCl2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfat (Na2SO4) thu được sản phẩm trong đó có 23,3 gam bari sunfat (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCl). Hãy tính giá trị của m được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button