Tài liệu

Trợ từ là gì? Chức năng và phân loại

Trợ từ là gì?

Ý nghĩa khái quát

Trợ từ là từ loại biểu thị ý nghĩa tình thái bằng cách nhấn mạnh vào từ, kết hợp từ…có nội dung phản ánh liên quan đến thực tại mà người nói muốn lưu ý người nghe. Chúng được dùng để nhấn mạnh vào một chi tiết nào đó hoặc để biểu thị sự đánh giá của người nói đối với một sự tình trong câu.

Khả năng kết hợp

Trợ từ không có khả năng làm trung tâm trong cụm từ. Nó có thể đứng trước từ mà nó bổ sung ý nghĩa tình thái.

Chức năng cú pháp

Không có khả năng làm thành phần câu.

Phân loại: chính, tự, ngay, cả, những, hàng, đích, đích thị, chỉ, chỉ là, đến, đến cả, đến nỗi, thật ra, thì, là, mà, cái, ngay cả, ngay như, ngay những, đúng, đúng là, …

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button