Giáo dục

Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ

Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ

3. Tìm hiểu chiến thắng Bạch Đằng năm 938

a. Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ

Bài làm:

Diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938

  • Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta theo đường biển.
  • Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên.
  • Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo vượt qua bãi cọc.
  • Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh trở lại.
  • Quân Nam Hán bỏ chạy, thuyền va vào bãi cọc vỡ tan tành.
  • Quân ta từ trên đánh xuống, từ 2 bên bờ đánh sang, đánh giáp lá cà quyết liệt.

Kết quả:

  • Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại đến quá nửa.
  • Lưu Hoằng Tháo bị thiệt mạng trong đám loạn quân
  • Vua Nam Hán vội vã hạ lệnh thu quân về nước.

Câu hỏi Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button