Giáo dục

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

Đọc

Khởi động

Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

2. Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

3. Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

4. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

2. Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

Bài làm:

Khởi động

Tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết: 

  • Kim Đồng
  • Lê Văn Tám
  • Nguyễn Bá Ngọc

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin vua cho đánh giặc.

2. Chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua: Đợi mãi không gặp được vua, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

3. Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước. 

4. Được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức vì: vua nói Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Vua ban cho quả cam quý nhưng xem Trần Quốc Toản như trẻ con, không cho bàn việc nước. 

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện sự vô cùng căm giận sứ giặc ngang ngược, sự dũng cảm, mạnh mẽ, có trách nhiệm với đất nước.

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Từ ngữ chỉ người:

  • Trần Quốc Toản
  • Vua
  • Sứ thần
  • Lính

Từ ngữ chỉ vật:

  • Thuyền rồng,
  • Quả cam
  • Thanh gươm

2. Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động: Trần Quốc Toàn xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến để gặp vua.

Câu hỏi Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button