Giáo dục

Tính tổng các số nguyên x, biết:

Tính tổng các số nguyên x, biết:

2. Tính tổng các số nguyên x, biết:

a) -3 < x < 4;                             b) -4 < x < 4.

Bài làm:

a) Ta có: -3 < x < 4 nên x  {-2; -1; 0; 1; 2; 3}.

Ta có tổng các số nguyên x là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1]  + 3

                                                                                          = 0 + 0 + 3 = 3

b) Ta có: -4 < x < 4 nên x  {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}.

Ta có tổng các số nguyên x là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + [(-3) + 3]

                                                                                          = 0 + 0 + 0 = 0

Câu hỏi Tính tổng các số nguyên x, biết: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>