Giáo dục

Tính khối lượng mol (M) của Kali pemanganat . Tính số mol nguyên tử và khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học có trong một mol kali pemanganat.

Tính khối lượng mol (M) của Kali pemanganat . Tính số mol nguyên tử và khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học có trong một mol kali pemanganat.

A. Hoạt động khởi động

Bài tập:

1. Tính khối lượng mol (M) của Kali pemanganat (KMnO4).

2. Tính số mol nguyên tử và khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học có trong một mol kali pemanganat.

3. Trong phân tử kali pemanganat, nguyên tố nào có thành phần phần trăm theo khối lượng lớn nhất ? Tại sao ?

Bài làm:

1. $M_{KMnO_{4}}= 39+55+16.4=158$ (g/mol)

2. Số mol nguyên tử:

nK = 1 mol

nMn = 1 mol 

nO = 4 mol

Khối lượng mỗi nguyên tố hóa học:

mK = 1.39 = 39  (g)

mMn = 1.55 = 55 (g)

mO = 4.16 = 64 (g)

3. Trong phân tử kali pemanganat, nguyên tố O có thành phần phần trăm khối lượng lớn nhất vì nguyên tố O có khối lượng lớn nhất trong 3 nguyên tố K, Mn,O (64>55>39) nên thành phần phần trăm theo khối lượng sẽ lớn nhất.

Câu hỏi Tính khối lượng mol (M) của Kali pemanganat . Tính số mol nguyên tử và khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học có trong một mol kali pemanganat. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>