Giáo dục

Tính góc nhập xạ của địa điểm bất kì trên Trái Đất

Tính góc nhập xạ của địa điểm bất kì trên Trái Đất

Bài 2: Hãy cho biết góc nhập xạ của các địa điểm  Cà Mau 8⁰30’ B, Đà Nẵng 16⁰B vào các ngày Đông chí và Hạ chí?

Bài làm:

Bài 2:

a. Tính góc nhập xạ vào ngày Hạ chí: Áp dụng công thức vùng nội chí tuyến bán cầu mùa hạ:

                           Hₒ = 90⁰ + φ – 23⁰27’            trong đó: φ: là tọa độ của một điểm; Hₒ là góc nhập xạ.

  • Cà Mau có góc nhập xạ vào ngày Hạ chí là: Hₒ = 90⁰ + φ – 23⁰27’ = 90⁰ + 8⁰30’ – 23⁰27’ = 75⁰03’ 
  • Đà Nẵng có góc nhập xạ vào ngày Hạ chí là: Hₒ = 90⁰ + φ – 23⁰27’ = 90⁰ + 16⁰ – 23⁰27′ = 82⁰33’ 

b. Tính góc nhập xạ vào ngày Đông chí: Áp dụng công thức vùng nội chí tuyến bán cầu mùa đông:

                          Hₒ = 90⁰ – φ – 23⁰27’               trong đó: φ: là tọa độ của một điểm; Hₒ là góc nhập xạ.

  • Càu Mau có góc nhập xạ vào ngày Đông chí là:  Hₒ = 90⁰ – φ – 23⁰27’  = 90⁰ – 8⁰30’ – 23⁰27’ = 58⁰03’ 
  • Đà Nẵng có góc nhập xạ vào ngày Đông chí là: Hₒ = 90⁰ – φ – 23⁰27’ = 90⁰ – 16⁰ – 23⁰27′ = 50⁰33’ 

Câu hỏi Tính góc nhập xạ của địa điểm bất kì trên Trái Đất được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button