Giáo dục

Tìm những từ ngữ chứa các tiếng đã cho (chọn a hoặc b)

Tìm những từ ngữ chứa các tiếng đã cho (chọn a hoặc b)

2. Tìm và viết vào phiếu học tập những từ ngữ chứa các tiếng đã cho (chọn a hoặc b).

a. Từ ngữ chứa tiếng bắt đầu băng tr hay ch:

Tranh chanh
trưng chưng
trúng chúng
trèo chèo

b. Từ ngữ chứa tiếng có vần ao hay au:

báo báu
cao cau
lao lau
mào màu

Bài làm:

a. Từ ngữ chứa tiếng bắt đầu băng tr hay ch:

tranh: vẽ tranh, bức tranh, nhà tranh… chanh: quả chanh, lanh chanh…
trưng: tượng trưng, trưng bày, biểu trưng… chưng: bánh chưng, chưng cất…
trúng: trúng đích, bắn trúng, trúng cử… chúng: quần chúng, chúng tôi, chúng ta…
chèo: mái chèo, hát chèo… trèo: trèo cây, leo trèo …

b. Từ ngữ chứa tiếng có vần ao hay au:

báo: da báo, báo chí, báo cáo… báu: quý báu, báu vật, châu báu…
cao : cao nguyên, cao học, cao đẳng… cau : cây cau, cau mày…
lao: lao xao, lao động, lao công… lau: lau nhà, lau chùi…
mào : mào gà, chào mào… màu : màu đỏ, màu mè, tô màu…

Câu hỏi Tìm những từ ngữ chứa các tiếng đã cho (chọn a hoặc b) được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button