Giáo dục

Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ

Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ

B. Hoạt động thực hành

1. Mỗi bạn trong nhóm nêu một ý kiến để viết đúng từ.

(Chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô)

a. Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ

b. Tìm dấu (dấu hỏi hay dấu ngã) đặt trên chữ in đậm:

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

 

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thăng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

Bài làm:

a. Điền vào chỗ chấm: cuộn tròn, chân thật, chậm trễ.

b. Điền dấu trên chữ in đậm

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

 

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

Câu hỏi Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button