Phật Pháp

Thuyết pháp Phước sanh nghiệp đổ của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài giảng vấn đáp Phước sanh nghiệp đổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 24.6.2017.

phuoc-sanh-nghiep-thich-phap-hoaKhi chúng ta tu tập, lên chùa cúng Phật là muốn có được phước đức không chỉ kiếp này mà còn cho tương lai. Chúng ta sống ở kiếp này không phải để sử dụng hết những phước đức mà các kiếp trước chúng ta đã làm. Có rất nhiều người nói rằng mình đã làm gì để khổ thế này. Nhưng đó có thể là Nghiệp của nhiều kiếp khác đang đổ vào bạn trong kiếp này. Phước sanh nghiệp đổ, đó cũng là điều mà ta nên hiểu và đừng cảm thấy đau khổ mà hãy cảm thấy vui mừng vì khi trả nghiệp xong thì chúng ta đã hết nợ.

Video bài thuyết pháp Phước sanh nghiệp đổ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Phước sinh nghiệp đổ, đó cũng là điều mà chúng ta nên biết. Vì chúng ta có thể đang làm phư hàng ngày, nhưng những nghiệp từ các kiếp khác cũng đang ứng vào bạn. Nhưng bạn đừng vì thế mà cảm thấy đau buồn, bỏ qua việc chúng ta sẽ tu tập, sẽ bố thí, chia sẻ làm phước mà đi lầm đường lạc lối.

Trong Phật pháp với những người tu tập thì không thể không biết đến việc mọi vấn đề xảy ra trong đời sống của chúng ta đều có nhân duyên của nó. Mà nó kỹ hơn thì đó là những sợi dây gắn kết trong những tần số vô hình nào đấy. Không vô duyên mà bạn có thể gặp ai đó trong cuộc đời, cũng không phải tự nhiên mà bạn lại may mắn có một cơ thể lành lặn hay cuộc sống tốt hơn những người khác. Vì có nhiều người không may mắn bị thiếu cái này, thiếu cái kia.

Song Nhân quả giống như Phước Nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời và đến nay bạn đã thấy điều đó ứng vào mình. Có thể bạn không tin nhưng nó như một chân lý, một quy luật tự nhiên mà bất cứ ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Phước sanh nghiệp đổ trong bài thuyết pháp của Đại đức Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn về những điều này.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Phật Pháp

Xem thêm Thuyết pháp Phước sanh nghiệp đổ của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài giảng vấn đáp Phước sanh nghiệp đổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 24.6.2017.

phuoc-sanh-nghiep-thich-phap-hoaKhi chúng ta tu tập, lên chùa cúng Phật là muốn có được phước đức không chỉ kiếp này mà còn cho tương lai. Chúng ta sống ở kiếp này không phải để sử dụng hết những phước đức mà các kiếp trước chúng ta đã làm. Có rất nhiều người nói rằng mình đã làm gì để khổ thế này. Nhưng đó có thể là Nghiệp của nhiều kiếp khác đang đổ vào bạn trong kiếp này. Phước sanh nghiệp đổ, đó cũng là điều mà ta nên hiểu và đừng cảm thấy đau khổ mà hãy cảm thấy vui mừng vì khi trả nghiệp xong thì chúng ta đã hết nợ.

Video bài thuyết pháp Phước sanh nghiệp đổ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Phước sinh nghiệp đổ, đó cũng là điều mà chúng ta nên biết. Vì chúng ta có thể đang làm phư hàng ngày, nhưng những nghiệp từ các kiếp khác cũng đang ứng vào bạn. Nhưng bạn đừng vì thế mà cảm thấy đau buồn, bỏ qua việc chúng ta sẽ tu tập, sẽ bố thí, chia sẻ làm phước mà đi lầm đường lạc lối.

Trong Phật pháp với những người tu tập thì không thể không biết đến việc mọi vấn đề xảy ra trong đời sống của chúng ta đều có nhân duyên của nó. Mà nó kỹ hơn thì đó là những sợi dây gắn kết trong những tần số vô hình nào đấy. Không vô duyên mà bạn có thể gặp ai đó trong cuộc đời, cũng không phải tự nhiên mà bạn lại may mắn có một cơ thể lành lặn hay cuộc sống tốt hơn những người khác. Vì có nhiều người không may mắn bị thiếu cái này, thiếu cái kia.

Song Nhân quả giống như Phước Nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời và đến nay bạn đã thấy điều đó ứng vào mình. Có thể bạn không tin nhưng nó như một chân lý, một quy luật tự nhiên mà bất cứ ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Phước sanh nghiệp đổ trong bài thuyết pháp của Đại đức Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn về những điều này.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button