Giáo dục

Thử thay các từ đồng nghĩa với quả và trái, bỏ mạng và hi sinh trong các ví dụ ở mục 3c, 3d Hoạt động hình thành kiến thức và rút ra nhận xét.

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Thử thay các từ đồng nghĩa với quả và trái, bỏ mạng và hi sinh trong các ví dụ ở mục 3c, 3d Hoạt động hình thành kiến thức và rút ra nhận xét.

2. Em hãy trao đổi với bạn để thực hiện các yêu cầu sau:

a. Thử thay các từ đồng nghĩa với quả và trái, bỏ mạng và hi sinh trong các ví dụ ở mục 3c, 3d Hoạt động hình thành kiến thức và rút ra nhận xét.

b. Trong các cặp câu sau, câu nào có thể dùng hai từ đồng nghĩa thay thế nhau, câu nào chỉ sử dụng một trong hai từ đồng nghĩa đó?

(1) nuôi dưỡng / phụng dưỡng

 • Con cái có trách nhiệm ……….. bố mẹ già.
 • Bố mẹ có trách nhiệm ……….. con cái cho đến lúc con cái trưởng thành.

(2) đối xử / đối đãi

 • Nó ……….. tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó.
 • Mọi người đều bất bình trước thái độ ……….. của nó đối với trẻ em.

(3) trọng đại, to lớn

 • Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa ……… đối với toàn dân tộc.
 • Ông ta thân hình ……….. như hộ pháp.

Bài làm:

 a. Nhận xét:

 • Từ quả và trái có thể thay thế vị trí cho nhau mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.
 • Từ bỏ mạng và hi sinh không thể hoán đổi vị trí cho nhau bởi nó sẽ làm mất đi ý nghĩa của câu.
 • Như vậy ta thấy được không phải từ đồng nhĩa nào cũng có thể thay thế cho nhau.

b. 

 • Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già.
 • Bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái cho đến lúc con cái trưởng thành
 • đối đãi tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó.
 • Mọi người đều bất bình trước thái độ đối xử của nó đối với trẻ em.
 • Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa trọng đại  đối với toàn dân tộc.
 • Ông ta thân hình to lớn như hộ pháp.

Câu hỏi Thử thay các từ đồng nghĩa với quả và trái, bỏ mạng và hi sinh trong các ví dụ ở mục 3c, 3d Hoạt động hình thành kiến thức và rút ra nhận xét. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button