Giáo dục

Theo em, tại sao khi làm việc trong nhóm, mọi người phải đoàn kết, hướng vào mục tiêu chung và sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau khi cần thiết

Theo em, tại sao khi làm việc trong nhóm, mọi người phải đoàn kết, hướng vào mục tiêu chung và sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau khi cần thiết

Bài tập số 8: Theo em, tại sao khi làm việc trong nhóm, mọi người phải đoàn kết, hướng vào mục tiêu chung và sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau khi cần thiết

Bài làm:

Theo em, trong khi làm việc nhóm, mọi người phải đoàn kết, hướng vào mục tiêu chung và sẵn sàng trợ giúp nhau khi cần thiết vì khi đã làm việc nhóm thì mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Nghĩa là cả nhóm cần hiểu rõ mục đích của nhóm cần đạt được là gì và có cùng chung khao khát hoàn thành nó. “Hãy tưởng tượng, chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền, tất cả đều phải cùng chèo để đưa con thuyền về đến đích!”.

Câu hỏi Theo em, tại sao khi làm việc trong nhóm, mọi người phải đoàn kết, hướng vào mục tiêu chung và sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau khi cần thiết được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button