Giáo dục

Thảo luận, viết vào bảng nhóm: Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

Thảo luận, viết vào bảng nhóm: Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

5. Thảo luận, viết vào bảng nhóm:

a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

b. Tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

Bài làm:

a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng r: rổ, rắn, rết, rương, rùa, rạ…
  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng d: dế, dao, dĩa, dép, dây, dù, dê…
  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng gi: giun, giường, giáo, giá, giấy, giày,…

b. Tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh:

  • Tiếng có nghĩa mang vần ên là: sên, sến, đến, bến, nến, mến, lên, quên, hên, tên,…
  • Tên có nghĩa mang vần ênh là: bênh vực, bệnh tật, buồn tênh, mênh mông, chông chênh, khênh vác,…

Câu hỏi Thảo luận, viết vào bảng nhóm: Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

4.3/5 - (3 bình chọn)

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button