Tài liệu

Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research) là gì?

Thảo luận nhóm nhỏ (còn gọi thảo luận nhóm tâm điểm – Focus group research) là việc tập hợp một nhóm nhỏ người tham gia (thường là 6 đến 10 người) tại một địa điểm và tổ chức thảo luận về một hiện tượng quan tâm trong khoảng thời gian 1,5 đến 2 giờ.

Thảo luận này được chủ trì và điều hành bởi một người có chuyên môn. Người điều hành thiết lập chương trình thảo luận và đặt ra một tập hợp các câu hỏi ban đầu cho người tham gia. Quá trình thảo luận, người này phải đảm bảo chắc chắn rằng những ý tưởng và kinh nghiệm của tất cả những người tham gia phải được phát biểu. Sau đó phải cố gắng giải quyết vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện dựa trên việc tổng hợp các ý kiến và kinh nghiệm của người tham gia.

Trong thảo luận nhóm nhỏ, giá trị nhân quả không thể được thiết lập do thiếu sự đối chứng và phát hiện không thể được khái quát hóa cho các đối tượng khác vì kích thước mẫu rất nhỏ. Do đó, thảo luận nhóm nhỏ thường không được sử dụng trong nghiên cứu giải thích hoặc mô tả mà thiết kế này phù hợp hơn cho các nghiên cứu thăm dò.

Tìm hiểu thêm:

  • Nghiên cứu thực nghiệm (Experimental study)
  • Khảo sát thực địa (Field survey)
  • Phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis)
  • Nghiên cứu trường hợp (Case study)
  • Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research)
  • Nghiên cứu hành động (Action research)
  • Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography)
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button