Tài liệu

Sự dung hợp là gì?

Đại từ điển tiếng Việt: “Sự dung hợp là dung hòa với nhau trong một thể thống nhất” (Nguyễn Như Ý, 1999, tr. 554).

Từ điển tiếng Việt, định nghĩa: “Sự dung hợp là hòa vào nhau để hợp thành một thể thống nhất” (Từ điển tiếng Việt, 1996, tr. 427).

Theo tác giả Phan Nhật Trinh thì: “Dung hợp văn hóa và dung hợp tín ngưỡng, tôn giáo là: Quá trình năng động trong đó một nền văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) diễn tiến dưới ảnh hưởng của một văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) khác: văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) thống trị và chúng được hòa hợp trong một thể thống nhất để tồn tại, phát triển” (Phan Nhật Trinh, 2016, tr. 25).

Tác giả Phan Thị Kim cho rằng: “Sự dung hợp là quá trình hòa hợp, lựa chọn và đan xen, kết hợp những yếu tố trong cùng không gian” (Phan Thị Kim, 2016, tr. 23)

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>