Tài liệu

Số từ là gì? Chức năng và phân loại số từ

Số từ là gì?

Ý nghĩa khái quát

So với đại từ, số từ gần với thực từ hơn vì nó còn có những nét nghĩa chân thực. Số từ gồm những từ biểu thị ý nghĩa số. Ý nghĩa số vừa có tính chất thực, vừa có tính chất hư.

Khả năng kết hợp

Số từ phổ biến là được dùng kèm với danh từ để biểu thị số lượng sự vật nêu ở danh từ. Số từ có thể có từ kèm bổ nghĩa cho nó (hạn chế): độ, chừng, khoảng, hơn, ngót …

Chức năng cú pháp

Có thể đảm nhiệm một số chức năng cú pháp như chủ ngữ, vị ngữ nhưng rất hạn chế.

Phân loại

  1. Số từ xác định: gồm những từ chỉ ý nghĩa số lượng chính xác, có thể dùng để đếm, để tính toán về số lượng của sự vật như: một, hai, ba, năm, trăm, hai phần ba, bốn phần năm …
  2. Số từ không xác định: biểu thị số không chính xác. Loại này có số lượng không nhiều lắm.

Ví dụ: vài, dăm, mươi, vài ba, đôi ba, dăm ba, một vài, một hai, ba bảy, hai ba, năm sáu, mấy (phân biệt với từ mấy là đại từ để hỏi)

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button