Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.

4. Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. 

(Đọc đoạn văn sau về khu ổ chuột trong phim “Triệu phú khu ổ chuột”. Gạch dưới các từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dharavi đế trình bày về sự thay đổi về dân số của nó.) 

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you.

(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó trình bày sự thay đổi về dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sự thay đối. Sử dụng đoạn văn trong bài 4 để giúp bạn.)

Bài làm:

4. Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. 

(Đọc đoạn văn sau về khu ổ chuột trong phim “Triệu phú khu ổ chuột”. Gạch dưới các từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dharavi đế trình bày về sự thay đổi về dân số của nó)

Dharavi slum is in India. It is one of the largest slums in the world.

Today, the population of Dharavi is over one million. That is much bigger than in 1890. Then Dhaeavi was a fishing village with a population of a few thousand people.

In 1950 the population was around one hundred thousand people. Since then, Dharavi has grown and grown!

Hướng dẫn dịch:

Khu ổ chuột Dharavi nằm ở Ấn Độ. Đó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới.

Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn một triệu người, lớn hơn rất nhiều so với năm 1890. Lúc đó Drahavi là một làng chài với dân số vài ngàn người.

Vào năm 1950, dân số là khoảng 100.000 người. Kể từ đó Dharavi liên tục mở rộng.

Underline these words: (Gạch chân các từ sau:)

  • Largest slum in the world
  • Much bigger
  • Fishing village
  • A few thousand people
  • Has grown and grown

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you. 

(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó trình bày sự thay đổi về dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sự thay đối. Sử dụng đoạn văn trong bài 4 để giúp bạn.)

Bài làm:

Ho Chi Minh city is the biggest city in Vietnam. According to the most recent census performed in 2009, the population of Ho Chi Minh City stood at 7,123 million people.  Looking at the chart, we can see the population of Ho Chi Minh city grown very fast from 1979 to 2009.  During this period,  about ten years, the population increased a bit slowly from 3,4 to 3,9 million people. However, this number increased sharply from 1989 to 2009 . Within 20 years, the population has doubled (from 3,9 to over 7 million people). The city is quite densely populated, but somehow it seems to continues to grow.

Hướng dẫn dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam. Theo như cuộc điều tra dân số gần đây nhất được thực hiện năm 2009, dân số của thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 7,123 triệu người. Nhìn vào biều đồ, ta có thể thấy dân số thành phố Hồ Chí Minh đã tăng rất nhanh từ năm 1979 đến năm 2009. Trong suốt khoảng thời gian này, khoảng 10 năm, dân số tăng nhẹ từ 3,4 đến 3,9 triệu người, Tuy nhiên, con số này đã tăng vượt bậc từ năm 1989 đến năm 2009. Trong vòng 20 năm, dân số đã tăng gấp đôi 9 từ 3,9 đến hơn 7 triệu người.  Thành phố này có mật độ dân số khá dày đặc, nhưng bằng cách này hay cách khác thì dường như nó vẫn tiếp tục tăng.

Câu hỏi Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button