Tài liệu

Quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Trong trường hợp tổng quát, quy trình thiết kế một HTTT quản lý gồm các giai đoạn:

  • Mô hình hóa thực thể
  • Xây dựng sơ đồ Quan hệ – Thực thể và thiết kế CSDL
  • Chuẩn hoá dữ liệu
  • Thiết kế phần mềm
  • Thiết kế giao diện người – máy

Để tiến hành thiết kế HTTT quản lý, người ta sử dụng hệ thống các tài liệu đã thu được trong quá trình phân tích HTTT, các sơ đồ chức năng kinh doanh BFD và sơ đồ luồng dữ liệu DFD.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>