Tài liệu

Phương pháp khảo sát là gì?

Nghiên cứu khảo sát là gì? Khi nào ta cần áp dụng nghiên cứu khảo sát?

Phương pháp khảo sát là gì?

Khảo sát là phương pháp sử dụng bảng hỏi (phiếu câu hỏi) để thu thập dữ liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, phương pháp khảo sát có thể sử dụng cả trong nghiên cứu định tính và định lượng. Trên thực tế, phương pháp khảo sát thường được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu trên diện rộng phục vụ các phương pháp nghiên cứu định lượng. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp khá thông dụng trong nghiên cứu quản lý.

Khi nào dùng phương pháp khảo sát?

Phương pháp khảo sát phù hợp nhất khi dữ liệu cần thu thập có những đặc điểm như sau:

 • Dữ liệu cần thu thập nằm rải rác ở từng đối tượng.
 • Dữ liệu có sự khác biệt giữa các đối tượng.
 • Dữ liệu thu thập từ các đối tượng là đáng tin cậy.
 • Dữ liệu thu thập trên diện rộng.

Ngoài các vấn đề chung, trong nghiên cứu khảo sát, bốn vấn đề cơ bản cần được chú ý là:

 • Xác định mẫu khảo sát (hỏi ai).
 • Xây dựng phiếu khảo sát (hỏi cái gì).
 • Quy trình khảo sát (hỏi như thế nào).
 • Quy trình chuẩn bị số liệu (chuẩn bị số liệu như thế nào).

Xem các bài viết về phương pháp khảo sát:

 • Phương pháp khảo sát là gì?
 • Xác định mẫu khảo sát & Phương pháp chọn mẫu
 • Các bước chính khi thiết kế bảng khảo sát
 • Cách thiết kế bảng câu hỏi khảo sát
 • Xây dựng và thực hiện quy trình khảo sát
 • Quy trình chuẩn bị số liệu khảo sát
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button