Tài liệu

Phó từ là gì? Chức năng và phân loại phó từ

Ý nghĩa khái quát: là những từ biểu thị ý nghĩa về quan hệ giữa quá trình và đặc trưng với thực tại, biểu thị ý nghĩa về cách thức nhận thức và phản ánh các quá trình và đặc trưng trong hiện thực.

Khả năng kết hợp: thường dùng kèm với động từ, tính từ.

Chức năng cú pháp: làm thành tố phụ trong cụm động từ, cụm tính từ khi các cụm từ tham gia cấu tạo thành phần câu.

Phân loại

  • Phó từ chỉ thời gian: đã, đang, sẽ, vừa, mới, sắp, từng…
  • Phó từ chỉ sự khẳng định, phủ định: không, chưa, chẳng (chả), có..
  • Phó từ chỉ ý nghĩa mệnh lệnh: hãy, đi, thôi, đừng, chớ, hẵng,…
  • Phó từ chỉ sự so sánh, tiếp diễn: cũng, đều, vẫn, còn, mải, lại, cứ, mãi, nữa,…
  • Phó từ chỉ mức độ: rất, quá, lắm, khá, khí,..
  • Phó từ chỉ ý nghĩa kết thúc, hoàn thành của hành động: xong, rồi… 
  • Phó từ chỉ kết quả: mất, được, lấy…
  • Phó từ chỉ hướng diễn biến: ra, lên, xuống, đi, lại, sang, qua, lại, đến, vào…
  • Phó từ biểu thị sự đánh giá bất lợi: cho, phải
  • Phó từ chỉ tần số: thường, hay, năng, thường xuyên, luôn, luôn luôn
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button