Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Trang 71 sgk Lịch sử 9

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Bài làm:

Tính chất khách quan Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau khi hoàn thành thì bỏ qua thời kì cơ bản chủ nghĩa  mà tiến  thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ  phong kiến  thực hiện cách mạng thổ địa và đánh đổ đế quốc Pháp và làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân

Điều cốt yếu bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng là phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng đó là đội tiên phong của giai cấp, có một đường lối chính trị đúng đắn, kỉ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng và sự trưởng thành trong đấu tranh.

Câu hỏi Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button