Giáo dục

Nội dung chính bài: Văn bản đề nghị

Nội dung chính bài: Văn bản đề nghị

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: “Văn bản đề nghị”. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

Bài làm:

Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay một tập thể (thường là tập thể) thì người ta viết văn bản đề nghị (kiến nghị) gửi lên các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình.
 • Văn bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai (nơi nào)? Đề nghị điều gì?
Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Đặc điểm của văn bản đề nghị.

Văn bản đề nghị là: Nêu lên ý của mình lên một cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền để đạt được một nhu cầu hoặc một quyền lợi chính đáng nào đó.

Viết giấy đề nghị cần chú ý về nội dung và hình thức như sau:

 • Về nội dung: cần chú ý các mục: ai đề nghị? đề nghị ai? đề nghị điều gì?
 • Về hình thức: bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn theo một số mục đã được quy định sẵn.

2. Cách làm văn bản đề nghị.

Các văn bản đề nghị tuỳ theo từng tình huống cụ thể mà nội dung đề nghị có thể khác nhau nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc về khuôn mẫu dàn mục:

 • (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • (2) Địa điểm, ngày tháng làm giấy đề nghị
 • (3) Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc kiến nghị)
 • (4) Nơi nhận đề nghị
 • (5) Người (tổ chức) đề nghị
 • (6) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị
 • (7) Chữ kí và họ tên người đề nghị

Một số yêu cầu về trình bày:

 • Tên văn bản cần viết chữ in hoa.
 • Các mục của văn bản phải được trình bày rõ ràng, cân đối.

3. Ví dụ mẫu văn bản đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)……………….

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:

1. ….………………………………………………………………………………….

2. ….………………………………………………………………………………….

3. ….…………..(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)……………..

* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– …

– …

– Lưu …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Back to top

Câu hỏi Nội dung chính bài: Văn bản đề nghị được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button