Giáo dục

Nội dung chính bài Luyện tập viết tiếu sử tóm tắt

Nội dung chính bài Luyện tập viết tiếu sử tóm tắt

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: “Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt  “. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:

Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

 1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân
 • Tiểu sử tóm tắt giúp: giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.
Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

 • Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân
 • Tiểu sử tóm tắt giúp: giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.

2. Yêu cầu

 • Tiểu sử tóm tắt phải có thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới: cụ thể, chính xác số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm
 • Nội dung và độ dài: phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.
 • Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

 • Chọn tài liệu để viết tiểu sử: Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, ngắn gọn.
 • Viết tiểu sử tóm tắt:

Tiểu sử bài tiểu luận thường có các phần:

 • Giới thiệu khái quát về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn,…) của người được giới thiệu.
 • Hoạt động xã hội của người được giới thiệu: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người,…
 • Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu
 • Đánh giá chung

Ví dụ: Tình huống: Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú.

 • Xác định mục đích và yêu cầu:
  • Mục đích: Giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố).
 • Yêu cầu:
  • Phải khách quan chính xác
  • Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu
  • Bản tiểu sử ngắn gọn
  • Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu
 • Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt
  • Giới thiệu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.
  • Giới thiệu mối quan hệ của đối tượng đối với mọi người.
  • Những đóng góp, thành tích của đối tượng.
  • Đánh giá chung: Năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, của đối tượng.

 

Back to top

2. Yêu cầu

 • Tiểu sử tóm tắt phải có thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới: cụ thể, chính xác số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm
 • Nội dung và độ dài: phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.
 • Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

 • Chọn tài liệu để viết tiểu sử: Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, ngắn gọn.
 • Viết tiểu sử tóm tắt:

Tiểu sử bài tiểu luận thường có các phần:

 • Giới thiệu khái quát về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn,…) của người được giới thiệu.
 • Hoạt động xã hội của người được giới thiệu: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người,…
 • Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu
 • Đánh giá chung

Ví dụ: Tình huống: Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú.

 • Xác định mục đích và yêu cầu:
  • Mục đích: Giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố).
 • Yêu cầu:
  • Phải khách quan chính xác
  • Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu
  • Bản tiểu sử ngắn gọn
  • Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu
 • Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt
  • Giới thiệu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.
  • Giới thiệu mối quan hệ của đối tượng đối với mọi người.
  • Những đóng góp, thành tích của đối tượng.
  • Đánh giá chung: Năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, của đối tượng.

 

Câu hỏi Nội dung chính bài Luyện tập viết tiếu sử tóm tắt được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button