Giáo dục

Nội dung chính bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Nội dung chính bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: “Lựa chọn trật tự từ trong câu”. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 2

Bài làm:

Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

Việc lựa chọn trật tự từ trong câu không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Nó có tác dụng đem lại cho câu một ý nghĩa bổ sung nào đó, như: Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Trật tự từ trong câu là?

Trong câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả riêng. Người nói người viết cần lựa chọn trật tự thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

Trật tự từ trong câu có thể:

  • Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng của sự vật, thứ tự trước sau của hoạt động, trình tự quan sát của người nói,…).
  • Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.
  • Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.
  • Đảm bảo sự hải hoà về ngữ âm của lời nói.

2. Ví dụ:

VD1:  Nhà em gồm 6 người: ông, bà, bố, mẹ, anh và em.

Hôm qua, em lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo và học bài.

=> Thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động

VD2: Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!

=>Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

VD3: Cùng lắm, nó có giở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù, hắn coi là thường.

=> Liên kết câu này với câu khác trong văn bản.

VD4: Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

=> Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

Back to top

Câu hỏi Nội dung chính bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button