Giáo dục

Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

BÀI TẬP

1. Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

A. Rêu.            B. Dương xỉ.

C. Hạt trần.      D. Hạt kín.

2. Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

3. Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có (1) …. (2)… , chưa có (3) … chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có (4)…

Rêu sinh sản bằng (5)… được chứa trong (6) …. cơ quan này nằm ở (7)… cây rêu.

4. Cho sơ đồ sau:

a) Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.

b) Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật.

Bài làm:

1. Chọn đáp án C

2. Lập bảng

Cơ quan Rêu Dương xỉ Hạt trần Hạt kín
Cơ quan sinh dưỡng

Rễ giả

Thân và lá chưa có mạch dẫn

Rễ thật

Thân và lá có mạch dẫn

Rễ cọc, thân gỗ, lá kim. Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…
Cơ quan sinh sản

Sinh sản bằng bào tử

Cơ quan sinh sản: túi bào tử

Sinh sản bằng bào tử.

Cơ quan sinh sản là túi bào tử.

Chưa có hoa, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả

3. (1) thân    (2) lá    (3) rễ    (4) mạch dẫn    (5) bào tử    (6) túi bào tử    (7) ngọn

4. a)  (2) châu chấu  (3) con gà 

    b) Thực vật có vai trò quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Thực vật là nơi sinh sống cho một số sinh vật khác, đồng thời cung cấp thức ăn cho các sinh vật khác, là một mắt xích quan trọng chuỗi thức ăn tự nhiên (thường là bắt đầu của một chuỗi thức ăn).

Câu hỏi Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button