Tài liệu

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là gì?

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là việc điều tra sâu, trong một khoảng thời gian dài về một hoặc nhiều vấn đề khoa học được phát hiện trong thực tế cuộc sống. Dữ liệu có thể được thu thập bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp như phỏng vấn, quan sát cá nhân và phân tích tài liệu.

Về bản chất, nghiên cứu trường hợp có thể là thực chứng (dùng để kiểm nghiệm giả thuyết) hoặc diễn giải (dùng để xây dựng lý thuyết). Điểm mạnh của phương pháp nghiên cứu này là khả năng khám phá một loạt các yếu tố xã hội, văn hóa và chính trị có khả năng liên quan đến hiện tượng cần nghiên cứu chưa được khám phá trước đó.

Nghiên cứu trường hợp chứa đựng nhiều các phân tích định tính, phụ thuộc nhiều vào bối cảnh chứa đựng trường hợp nghiên cứu. Tuy nhiên, việc giải thích các kết quả phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát và tích hợp của nhà nghiên cứu. Việc thiếu so sánh đối chứng có thể tạo ra những khó khăn trong thiết lập mối quan hệ nhân quả. Đồng thời, những phát hiện từ trường hợp đơn lẻ có thể không dễ dàng để khái quát hóa cho các trường hợp khác.

Khái quát hóa có thể được cải thiện bằng cách tái tạo, so sánh và kết hợp với các trường hợp khác trong trường hợp một thiết kế nhiều trường hợp (multi case design).

Tìm hiểu thêm:

  • Nghiên cứu thực nghiệm (Experimental study)
  • Khảo sát thực địa (Field survey)
  • Phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis)
  • Nghiên cứu trường hợp (Case study)
  • Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research)
  • Nghiên cứu hành động (Action research)
  • Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography)
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button