Tài liệu

Nghiên cứu cơ bản và Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý có thể được chia làm hai loại: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

Nghiên cứu cơ bản là gì?

Nghiên cứu cơ bản có mục tiêu phát hiện và kiểm định quy luật mới. Đây là những nghiên cứu nặng về phát triển lý thuyết hơn là áp dụng vào thực tiễn. Đây là những nghiên cứu có tính hội nhập quốc tế cao, cần được các nhà khoa học quốc tế phản biện. Thông thường những nghiên cứu cơ bản có thể công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Nghiên cứu ứng dụng là gì?

Giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn có một khoảng cách rất lớn. Nhiều phát hiện mới, mang tính lý thuyết/hàn lâm, thường khó hiểu và không được thể hiện dưới dạng có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn được. Để giải quyết vấn đề này cần có những nghiên cứu nhằm chuyển tải những phát minh khoa học mới vào thực tiễn. Trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, đó là các nghiên cứu chính sách, các nghiên cứu tư vấn. Các nghiên cứu này có thể dựa trên các quy luật đã nghiên cứu, thu thập dữ liệu để phân tích vấn đề thực tiễn (mối quan hệ giữa các nhân tố), từ đó đề xuất bài học hoặc giải pháp cho nhà hoạt động thực tiễn.

So sánh giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu cơ bản Nghiên cứu ứng dụng
Mục tiêu Phát triển lý thuyết trong ngành kinh tế – quản lý Ứng dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn ở đơn vị, ngành, địa phương cụ thể.
Kết quả nghiên cứu Công trình nghiên cứu mang nặng tính lý thuyết với kết quả chính là luận điểm, mô hình, hoặc học thuyết mới Công trình nghiên cứu vừa mang tính lý thuyết lại vừa có khả năng ứng dụng cao, trực tiếp vào những khung
Đặc điểm của các công trình nghiên cứu Coi trọng tính tổng  quát hóa và trường tồn của kết quả nghiên cứu theo không gian và thời gian. Coi  trọng  tính  phù hợp của kết quả nghiên cứu đối với một hoặc một số bối cảnh cụ thể.
Người phản biện phù hợp Các chuyên gia lý thuyết (quốc tế) là những người phù hợp để phản biện luận án hoặc công trình nghiên cứu. Các chuyên gia lý thuyết kết hợp với nhà hoạt động thực tiễn là những người phù hợp để phản biện luận án hoặc công trình nghiên cứu.
Nơi công bố – xuất bản công trình Công bố ở những tạp chí chuyên ngành lý thuyết (quốc tế) Công bố ở những tạp chí dành cho các nhà hoạt động thực tiễn
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button